Homepage

Content of this page is not available in selected language (en).

News

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - podvodní prodejci

23. listopadu, 12:40

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - podvodní prodejci

MĚLNICKO -Tentokrát se zaměříme na podezřelé pouliční prodejce. Mimo domov se můžete dostat do situací, které mohou být nejen nepříjemné, ale i ohrožující majetek nebo dokonce život a zdraví. Jedním z takových případů může být nabízení zboží od pouličního prodejce, který nabízí zboží…

Den obětí dopravních nehod

19. listopadu, 14:43

Den obětí dopravních nehod

MĚLNICKO - Během letošního roku zemřely na mělnických silnicích 2 osoby. První život dvaapadesátileté motorkářky vyhasl začátkem července v obci Liběchov. Druhý začátkem listopadu na silnici I/16 v katastru obce Spomyšl. Řidič osobního vozidla vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním autem…

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - vylákání citlivých údajů a přístupových hesel

19. listopadu, 10:45

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - vylákání citlivých údajů a přístupových hesel

MĚLNICKO - Jedním z dalších případů podvodů páchaných nejen na seniorech, je vylákávání citlivých údajů a přístupových hesel, kódů k bankovním účtům nebo platebním kartám například formou SMS komunikace. Podvodníci využívají především důvěřivosti obětí a scénáře takových jednání bývají obdobné. V současné…

Bubnování na pomoc týraným dětem

19. listopadu, 10:42

Bubnování na pomoc týraným dětem

MĚLNICKO - 19. listopadu, kdy je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí dejme společně najevo, že jakákoliv forma násilí páchaná na dětech je pro společnost nepřijatelná. Do letošní BUBNOVAČKY se zapojila Policie ČR, která též na podporu Světového dne prevence…

Připravte své vozidlo na zimu

12. listopadu, 11:07

Připravte své vozidlo na zimu

MĚLNICKO - Rady pro řidiče Každoročně doplácí řada řidičů na to, že nejsou v zimních měsících dostatečně vybaveni. I zdánlivé maličkosti, které mohou řidiči potřebovat a které nejsou součástí povinné výbavy vozidla, se mohou stát v nepředvídaných situacích vděčným pomocníkem. Dobrá příprava vozidla…

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - domácí nebezpečí

12. listopadu, 10:59

Pomáháme seniorům, chráníme seniory - domácí nebezpečí

MĚLNICKO -Násilí na seniorech řadíme mezi jeden z nejpalčivějších problémů, s nimiž se potýkají. Není však možné vnímat násilí jen jako fyzický útok na zdraví či život, ale jako cokoliv, co je způsobilé přivodit druhému újmu. Bohužel dochází i k útokům, které skrytě před…

Dopravně bezpečnostní akce

11. listopadu, 14:05

Dopravně bezpečnostní akce

MĚLNICKO – Další akce na viditelnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu. V úterý 9.11.2021 proběhla na Mělnicku další dopravně bezpečnostní akce. Tentokrát se ve večerních a brzkých ranních hodinách policisté dopravní a pořádkové zaměřili na nejohroženější účastníky silničního provozu, chodce a cyklisty. Velmi…

Pomáháme seniorům, chráníme seniory – falešný bankovní úředník

10. listopadu, 13:54

Pomáháme seniorům, chráníme seniory – falešný bankovní úředník

MĚLNICKO - Současný trend, kdy se komunikace ve velké míře přesouvá do prostředí internetu, všem na jednu stranu usnadňuje život a umožňuje komunikaci s přáteli, na druhou stranu však nahrává podvodníkům. Ti používají různé praktiky, kterými se snaží důvěřivé jedince připravit o jejich úspory. …

Viditelnost na silnicích

2. listopadu, 13:54

Viditelnost na silnicích

MĚLNICKO - Vidět a být viděn, je základní pravidlo a za snížené viditelnosti to platí dvojnásob. Začněme od těch, kteří jsou vidět na silnicích nejvíce, automobily. Zásady správně osvětleného vozidla mnozí nedodržují. Problémy mnohdy mívají řidiči při snížené viditelnosti (za soumraku, za svítání, mlhy,…

Běhali po střechách garáží

12. listopadu, 09:43

Běhali po střechách garáží

První listopadový den okolo 16 hodiny přijala dozorčí služba oznámení na l. 156, že v ul. Štefánikova běhají po střechách garáží nějaké děti. Hlídka se v místě spojila s oznamovatelem, který měl vedle sebe tři mladistvé. Tito se přiznali, že se na střechách garáží pohybovali.…

Pěstoval ve sklepě konopí

8. listopadu, 08:37

Pěstoval ve sklepě konopí

Na konci října před čtvrtou hodinou ranní bylo na l. 156 přijato oznámení ženy, která dozorčí službě sdělila, že má slovní rozepři se svým rodinným příslušníkem. Ten ji měl polít polévkou a být agresivní. Oznamovatelka dále uvedla, že z důvodu obavy o své zdraví jej…

Strážník odchytil zbloudilého raroha

29. října, 10:59

Strážník odchytil zbloudilého raroha

Městská policie přijala 24. října před polednem oznámení, že v obci Zeměchy u zastávky MHD sedí kroužkovaný dravec a oznamovatel má obavu, jestli někomu neuletěl. Dozorčí služba se spojila se strážníkem (t.č. mimo službu), který se ve svém volnu věnuje sokolnictví. Ten se dostavil na…

Byl oslněn světly a sjel do kolejiště

25. října, 13:18

Byl oslněn světly a sjel do kolejiště

V polovině října ve večerních hodinách nahlásila hlídka MP, že byla u železničního přejezdu v ul. Na Hrázi oslovena mužem, jehož vozidlo zůstalo zaklíněno na jedné z vlakových kolejí tratě Kralupy Předměstí – Velvary. Muž uvedl, že byl při projíždění vlakového přejezdu oslněn světly protijedoucího…

Strhl reklamní banner, poté jej hodil do potoka

22. října, 08:28

Strhl reklamní banner, poté jej hodil do potoka

9. října po půlnoci zaznamenala dozorčí služba prostřednictvím MKDS skupinu osob, kdy jedna z nich strhla reklamní banner, který byl přidělán k zábradlí u potoka v blízkosti podchodu na sídl. U Cukrovaru. Stržený banner poté stejná osoba hodila do potoka. Dozorčí služba následně prostřednictvím MKDS…

Vytrhával kytky na lávce

8. října, 13:29

Vytrhával kytky na lávce

2. října v po 13 hodině bylo na sl. telefon přijato oznámení, že na lávce pro pěší se pohyboval muž, který byl na kolemjdoucí vulgární a vytrhával květiny z truhlíku zavěšeného na zábradlí pěší lávky, které pak v místě nechal pohozené. Před příjezdem hlídky se…

Střelecká soutěž "O pohár starosty města"

30. září, 14:47

Střelecká soutěž "O pohár starosty města"

Městská policie Kralupy nad Vltavou uspořádala dne 24. září 2021 na střelnici ve Vražkově střeleckou soutěž "O pohár starosty města", a to za podpory společností Bidfood, Maxdrinks, Montako, Reklama Mazochová a pana Jaroslava Knotka – obchodní dům Říp. Soutěže se účastnili strážníci městských policií Kralupy…

Řídil pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení

29. září, 14:23

Řídil pod vlivem alkoholu a se zákazem řízení

Dne 18. září před druhou hodinou ranní přijala dozorčí služba na l. 156 oznámení o muži, který odjel osobním automobilem v podnapilém stavu z baru v ul. Podřipská a má se vrátit zpět. Oznamovatel dále uvedl, o jaké vozidlo se jedná. Hlídka MP se dostavila…

Pil alkohol a poté řídil

16. září, 13:17

Pil alkohol a poté řídil

Prostřednictvím městského kamerového systému spatřila dozorčí služba v ul. Šafaříkova dne 6. září po 21 hodině tři muže, kteří konzumovali alkohol. Hlídka na místě tyto muže za porušení obecně závazné vyhlášky řešila na místě příkazovou pokutou. Následně v čase 22:30 hod. zaznamenala dozorčí služba stejné…

Městská policie se v rámci svých výcviků a školení učí, jak zacházet s handicapovanými osobami

18. října, 11:44

Městská policie se v rámci svých výcviků a školení učí, jak zacházet s handicapovanými osobami

Strážníci městské policie Kralupy nad Vltavou nad rámec běžných úkonů a zákroků v desítkách případů ročně vyjíždějí na pomoc také handicapovaným osobám, které např. upadly ve svém bytě, a následně se nedokázaly vyčerpáním samy dostat zpět na invalidní vozík nebo do jiné pro ně přirozené…

Uzavření mostu v ulici Gen. Klapálka (od 18.10. do 31.10. 2021)

5. října, 12:14

Uzavření mostu v ulici Gen. Klapálka (od 18.10. do 31.10. 2021)

Z důvodu přeložky vodovodního řadu dojde od 18.10. do 31.10. 2021 k uzavření mostu v ulici Gen. Klapálka (silnice II/101). Objízdná trasa bude vedena ulicí Přemyslova a Podřipská. Současně bude také uzavřena přilehlá ulice Na Turské louce, a to od 18. 10. 2021 do…

Plán údržby komunikací města Kralup nad Vltavou (podzim 2021)

28. září, 15:20

Plán údržby komunikací města Kralup nad Vltavou (podzim 2021)

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali přechodné dopravní značení a přispěli tak k bezproblémové údržbě komunikací. Nerespektování dopravního značení bude řešeno ve spolupráci s městskou policií odtažením vozidla. Plán může být operativně měněn, o čemž budou obyvatelé včas informováni dopravním značením. Ostatní ulice jsou udržovány…

Uzavřené parkoviště před nádražní budovou!!

9. srpna, 07:54

Uzavřené parkoviště před nádražní budovou!!

Od dnešního dne (9. srpna 2021) bude již uzavřeno parkoviště před nádražní budovou https://www.mestokralupy.cz/aktuality/3045. Náhradou za uzavřené parkoviště bude areál bývalého Aera (jedná se o prostor vzdálený cca 50 m od probíhající výstavby parkovacího domu.

Vyjádření MP k blokovému čištění komunikace

31. května, 08:45

Vyjádření MP k blokovému čištění komunikace

V termínu od 6.4. do 28.5. probíhalo v Kralupech nad Vltavou pravidelné blokové čištění komunikací. Čištění bylo prováděno dle harmonogramu, který byl zveřejněn na webových stránkách města, v Kralupském zpravodaji a na sociálních sítích. Zatímco v roce 2020 provedly Technické služby města blokové číštění z…

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

7. dubna, 09:15

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. začne platit mimořádné opatření týkající se omezení obchodu a služeb. (viz. příloha) 11. dubna 2021 končí nouzový stav a dojde tak k rozvolňování stávajících protikoronavirových opatření. Protiepidemická opatření budou poté vycházet z nového…

Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

7. dubna, 09:15

Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a…

PLÁN ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2021

29. března, 08:48

PLÁN ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2021

Upozorňujeme majitele dopravních prostředků, aby respektovali přechodné dopravní značení a přispěli tak k bezproblémové údržbě komunikací. Nerespektováním dopravního značení se vlastník vozidla vystavuje riziku sankcí ze strany městské policie, dále pak riziku odtažení vozidla. Plán údržby může být operativně měněn, obyvatelé Kralup budou případně včas…

Aktualizace: Krizové opatření - Zákaz volného pohybu

21. března, 18:09

Aktualizace: Krizové opatření - Zákaz volného pohybu

PRODLOUŽENO DO 11. DUBNA 2021 Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od…