Asistent prevence kriminality

Content of this page is not available in selected language (en).

Asistent prevence kriminality

Kralupy nad Vltavou se od května roku 2019 přidali k městům, která využívají služeb asistentů prevence kriminality. Tento projekt je financován z dotace Ministerstva vnitra ČR a v České republice byl za posledních 10 let realizován ve více než šedesáti obcích. Městem Kralupy nad Vltavou jsou zpočátku zaměstnáni dva pracovníci na pozici Asistent prevence kriminality. Tito Asistenti v žádném případě moci nezastupují strážníky městské policie pří výkonu služby a ani nemají žádné zákonem stanovené výjimečné pravomoci oproti běžným občanům. Jejich základním úkolem je preventivní práce a především vytvoření spojnice mezi občany města, policií a orgány státní správy a samosprávy. Asistenti jsou civilními zaměstnanci zařazenými k městské policii, která povede metodicky jejich činnost. Pohybují se v ulicích města v uniformách označených nápisem „Asistent prevence kriminality“.


Hlavním cílem projektu, který je pod kuratelou již zmíněného Ministerstva vnitra ČR, je snížit riziko vzniku kriminogenních faktorů, snížit počet spáchaných trestných činů a přestupků a zvýšit pocit bezpečí obyvatel a návštěvníků města. A to zejména v lokalitách, kde dochází ke kumulaci sociálně-patologických jevů a v okolí školních zařízení. Jedním z dalších úkolů je předcházení vandalismu, a to především trpělivým působením na děti a mládež – vysvětlováním negativních dopadů, důsledků a následků jejich jednání. Asistenti budou proto působit zejména v místech, kde se schází mládež z rizikových lokalit. Dále budou napomáhat při dohledu nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města, nebo se budou aktivně podílet na preventivních akcích. Samozřejmostí bude jejich úzká spolupráce s Policií ČR, se Sociálním odborem MěÚ Kpy a s Úřadem práce.


Asistenti prevence kriminality prošli povinným školením dle metodiky Ministerstva vnitra ČR. Obsahem školení bylo zejména seznámení se základními pojmy v oblasti prevence kriminality, nezbytné právní minimum, taktika jednání s lidmi, první pomoc, předcházení rizik spojených s náplní jejich práce a dobrá místní znalost.


Věříme, že Kralupy nad Vltavou se zařádí k městům, ve kterých tento projekt již dlouhá léta velmi úspěšně funguje a kde díky činnosti Asistentů došlo ke zlepšení bezpečnostní situace.