Strážník

Content of this page is not available in selected language (en).

Strážník

Výběrové řízení na pozici strážníka Městské policie Kralupy nad Vltavou

 

Starosta města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

 

strážník Městské policie Kralupy nad Vltavou.

 

Místo výkonu práce: Kralupy nad Vltavou

 

Požadavky: 

-          osoba starší 18 let, 

-          státní občan České republiky, 

-          bezúhonnost,

-          spolehlivost,

-          zdravotní způsobilost,

-          vzdělání: ukončená SŠ s maturitou, 

-          dobrá fyzická kondice,

-          odolnost vůči stresu, samostatnost a flexibilita,

-          řidičské oprávnění skupiny ,,B,"

-          znalost práce na PC – uživatelská úroveň. 

 

Nabízíme: 

-          stabilní zaměstnání a pravidelný měsíční příjem,

-          práci v kvalitním zázemí a péči o odborné zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

-          mimořádné finanční odměňování za dobré pracovní výsledky,

-          možnost získání služebního bytu,

-          vstup zdarma do plaveckého bazénu a dalších sportovních zařízení, 

-          bezplatné očkování proti Hepatitidě typu A, B a klíšťové encefalitidě, 

-          příspěvek na stravování ve formě stravenek Gastro Pass,

-          příspěvek na dovolenou, relaxaci, kulturu a sport ve formě poukázek Flexi pass,

-          příspěvek na nákup zdravotnických potřeb ve formě poukázek Vital Pass,

-          příspěvek na penzijní připojištění až 500,- Kč měsíčně,

-          možnost celoročního využití rekreačního zařízení.

 

Platové podmínky: 

Do doby získání „osvědčení“ (zpravidla první 2 měsíce) pobírá čekatel nástupní hrubý plat odpovídající 5. platové třídě. Po zařazení do přímého výkonu služby je strážník zařazen do 8. platové třídy. Bližší údaje o platových podmínkách budou uchazečům sděleny ředitelem Městské policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislavem Vovsem na tel. 315 726 197, nebo na emailu: ladislav.voves@mestokralupy.cz


Konkrétní platové podmínky budou upřesněny u osobního pohovoru.  


Nástup: 

-          dle dohody v případě, že uchazeč vlastní platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka, nebo  

-          od 1. srpna 2024 v případě, že uchazeč platné osvědčení MV ČR pro výkon povolání strážníka nevlastní. V takovém případě absolvuje strážník-čekatel první dva měsíce teoretickou přípravu a služební výcvik v útvaru vzdělávání MP.

Pracovní poměr je při nástupu sjednán na dobu určitou na 1 rok (s možností prodloužení na dobu neurčitou), se zkušební dobou 3 měsíce. 

 

Lhůta pro podání přihlášek: do 12:00 hod., dne 1.  července 2024.

 

Přihláška musí obsahovat: 

1)      Jméno, příjmení a titul uchazeče,

2)      datum a místo narození 

3)      státní příslušnost 

4)      místo trvalého pobytu, popř. korespondenční adresu, je-li odlišná 

5)      číslo občanského průkazu 

6)      datum a podpis 

 

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady: 

1)      motivační dopis,

2)      profesní životopis (časový sled a druh vykonávané práce),

3)      výpis z evidence Rejstříku trestů - originál ne starší 3 měsíců,

4)      čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu ust. § 4a odst. 1 písm. b), c) zákona č. 553/1991 Sb.; o obecní policii s odkazem na ust. § 4a odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.; o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců,

5)      čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu ust. § 4b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii s odkazem na ust. § 4b odst. 2, 4 zák. č. 553/1991 Sb.; o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců,

6)      ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

7)      čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 sb., o zdr. způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie,

8)      ověřenou kopii platného osvědčení MVČR pro výkon povolání strážníka, pokud takové osvědčení uchazeč vlastní.

 

Místo a způsob podání přihlášek: 

Osobně na Městskou policii Kralupy nad Vltavou, nebo písemně na adresu: Městská policie Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Přihlášky adresujte k rukám ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou a uzavřenou obálku označte nápisem:  „Výběrové řízení na strážníka Městské policie Kralupy nad Vltavou - NEOTVÍRAT".  V levém horním rohu obálky uveďte jméno a adresu odesilatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo osobně! Přihlášku nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty.

Pro urychlení komunikace doporučujeme uchazečům uvést v přihlášce telefonický kontakt. V případě dotazů kontaktujte ředitele Městské policie Kralupy nad Vltavou – Mgr. Ladislava Vovse na tel. 315 726 197, nebo na email: ladislav.voves@mestokralupy.cz.

 

Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, tj. 1. července 2024, výběrová komise posoudí, zda uchazeči splňují stanovené podmínky a pozve je k pohovoru. V případě, že nebude přihlášený uchazeč splňovat předepsané podmínky, výběrová komise ho z výběrového řízení vyřadí. Všichni uchazeči budou písemně informováni o výsledku výběrového řízení.

 

Město Kralupy nad Vltavou si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit.