Policie proti rasismu a rasové diskriminaci

28. March 2022, 09:06 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Dne 21.3.2022 byl Mezinárodní den boje proti rasismu a rasové diskriminaci. 


V návaznosti na tento den se Policie České republiky jako jedna z prvních státních institucí zapojí do aktivity „Týdny proti rasismu“. 


Ke spolupráci na projektu jsme byli osloveni zástupci Českobratrské církve evangelické, kteří se snaží do českých podmínek přenést koncept „Týdnů proti rasismu“ německé Nadace proti rasismu. „V sousedním Německu vznikla potřeba otevřeného celospolečenského dialogu k otázce menšin již v sedmdesátých letech 20. století a z lokální aktivity se postupem času stala poměrně masová záležitost. Desítky tisíc akcí zaměřených na problematiku menšin vybízejících k diskusi zasáhnou ročně zhruba milion lidí. Vedle škol a neziskového sektoru na aktivitách participují také sportovní organizace, ale i bezpečnostní sbory,“ popisuje základ v Německu dnes již tradičního konceptu zástupkyně Českobratrské církve evangelické Eva Balcarová. V České republice se tento model objeví letos poprvé a v tuto chvíli stojí primárně na církevních aktivitách. Po vzoru originálu je však velmi žádoucí, aby mohli své postoje v oblasti menšin prezentovat také zástupci různých neziskových, sportovních i státních organizací a institucí.


Z pohledu Policie České republiky nejsou aktivity zaměřené na menšiny žádnou novinkou. Vzhledem k početnímu zastoupení i rozmanitosti menšin na našem území je zřejmé, že otázku vzájemné komunikace i možné problémy při začleňování menšin ve většinové společnosti nemohou policisté při své práci opomíjet. Tomu odpovídá široká síť policistů, kteří se na spolupráci s menšinami specializují. „V současné době máme v české policii více než 330 kolegů, kteří se problematice věnují. Na každém krajském ředitelství pracuje styčný důstojník pro menšiny, který plní úkoly ve spolupráci s pracovní skupinou a k tomu jsou v Karlovarském, Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji zřízeny pozice specialistů pro práci s menšinami,“ přibližuje dlouhodobě budovaný systém práce s menšinami ředitel služby pořádkové policie plk. Petr Sehnoutka. „Jakoukoliv aktivitu, která nás posune dál v navazování korektních vztahů i oboustranné komunikaci, proto považuji pochopitelně za velmi přínosnou,“ dodává plk. Sehnoutka.


V letošním českém pilotním ročníku „Týdnů proti rasismu“ budou styční důstojníci pro menšiny ve spolupráci s policejními preventisty diskutovat ve všech regionech s dětmi ve školách. V besedách, které budou realizovány až do konce školního roku, se policisté zaměří na prezentaci práce policie ve vztahu k menšinám a na téma předsudečného násilí, které se v poslední době masivně přesouvá do prostředí sociálních sítí.


Ve výčtu policejních činností zaměřených na problematiku menšin určitě nelze opomenout specializované pozice v rámci služby kriminální policie a vyšetřování. Kriminalisté, kteří se zabývají projevy extremismu, řeší mimo jiné případy tzv. předsudečného násilí cíleného právě do menšinového prostředí. Trendem je již zmiňovaný přesun násilných projevů do zdánlivě anonymního prostředí internetu.


pplk. Veronika Hodačová
oddělení prevence
Policejní prezidium ČR