PROTIDROGOVÁ PREVENCE

Content of this page is not available in selected language (en).

PROTIDROGOVÁ PREVENCE


VIDEO VÝSTAVA "DĚTI A ZÁVISLOST ABEN MNE SE TO (NE)TÝKÁ"
„Děti a závislost aneb Mne se to (ne)týká“ je výstava, která vznikla z iniciativy Týmu pro mládež Brno - venkov a organizace Společnost Podané ruce, o. p. s. Původně jsme vám ji chtěli představit na jaře 2020 na nově zrekonstruovaném náměstí v Kralupech nad Vltavou. Bohužel, současná situace nám to neumožnila, a tak jsme se rozhodli, že vás o ni neošidíme a zpřístupníme vám ji online.


Česká republika se potýká se závažným problémem, kterým je stále se zvyšující užívání legálních a nelegálních návykových látek dětmi. Cílem výstavy je poukázat na problematiku drog jako součást života mladých lidí ze zcela jiného pohledu. Stěžejní roli v předcházení dané problematice představuje prevence, expozice má informovat především rodiče dospívajících dětí o závislostech na návykových látkách.


Výstava se skládá celkem z 12 panelů, které vám přiblíží život „narkomanky“ a její rodiny. Jde o zpověď matky, jejíž dcera byla drogově závislá. Dozvíte se, jak můžete poznat osobu závislou na drogách. Jak se mají zachovat rodiče, kteří zjistí, že jejich dítě bere drogy. Výstava vám ukáže, jaké jsou možnosti v léčbě závislosti a jaké může mít následky nelegální prodej drog. V dolní části stránky naleznete přílohy k této výstavě: NA KOHO SE MŮŽETE OBRÁTIT S ŽÁDOSTÍ O POMOC (aktuální kontakty pro občany Kralup a okolních obcí) a OTÁZKY A ODPOVĚDI (přepsané z panelu č. 12 a aktualizované).