KYBERKRIMINALITA

Content of this page is not available in selected language (en).

KYBERKRIMINALITA

Běžná kriminalita se přesouvá do online světa


Prevence v kyber! – společný projekt Ministerstva vnitra a Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci něj vznikly čtyři vzdělávací videospoty. Ty se soustředí na kyberkriminalitu, její prevenci, rizikové online hraní a digitální wellbeing.

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA

ZÁSADY EFEKTIVNÍ PREVENCE KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

RIZIKA SPOJENÁ S ONLINE HRAMI

CO JE DIGITÁLNÍ WELLBEING?