Narušoval chod na městském koupališti

30. June 2023, 12:47 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 12.6.2023 ve 20:03 hod. oznámil občan, že v areálu krytého bazénu se nachází muž, který se chová vůči zdejším zaměstnancům velmi agresivně, stojí před pokladnou a cíleně brání návštěvníkům v zakoupení vstupenek. Hlídka MP na místě zjistila, že se zde nachází muž, který již několik let cíleně vyvolává konflikty se zaměstnanci kralupských sportovišť, Městského úřadu, Úřadu práce, strážníky městské policie, v době voleb se členy volebních komisí, a i s mnoha dalšími občany. Stejně jako v nejméně šedesáti předchozích podobných případech, i tentokrát byl muž vyzván, aby neprodleně místo opustil a již se na něj znovu nevracel. Této výzvy uposlechl a z místa odešel. Svým jednáním je muž podezřelý ze spáchání přestupku na úseku občanského soužití za který mu hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 20.000,- Kč. Věc byla předána k dořešení příslušnému správnímu orgánu.