Byli pod vlivem, u sebe měli dítě

30. June 2023, 12:42 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dne 1.6. v 16:35 hod. oznámil občan, že na nábřeží J.Holuba dochází k fyzické potyčce mezi mužem a ženou, kteří s sebou mají kočárek. Na místo se dostavila hlídka MP za použití VRZ. Zde byly zjištěny dvě osoby, které byly hlídce z místní znalosti dobře známy, jelikož se velmi často dopouštějí protiprávního jednání. Žena měla v náručí několikatýdenní dítě. Již z prvního pohledu však bylo patrné, že je tato žena pod vlivem alkoholu či OPL. Na žádost hlídky uložila dítě do kočárku a podrobila se orientační dechové zkoušce s výsledkem 2 . Přítomný muž, otec dítěte, se rovněž podrobil orientační dechové zkoušce, s výsledkem 2,6 ‰. Protože nebylo možné za tohoto stavu ponechat dítě v péči rodičů, byla na místo přivolána pracovnice OSPOD a také nejbližší příbuzná, babička dítěte. V průběhu čekání na ně se však stav ženy zhoršil. Začala být velmi agresivní a vůči strážníkům vulgární. Nejdříve udeřila do služebního vozidla MP a poté se pokusila strážníky fyzicky napadnout. Proto byly proti ní použity donucovací prostředky. Přivolaná hlídka OO PČR následně u ženy provedla test na OPL s výsledkem pozitivním na metamfetamin. Žena začala vyhrožovat sebevraždou a tvrdila, že se jí velmi těžce dýchá. Na místo byla přivolána RZS, která ženu následně převezla do protialkoholní záchytné stanice. Dítě tyto události prospalo v kočárku a z místa si ho v pořádku odvezla jeho babička. O incidentu bylo strážníky sepsáno několik úředních záznamů, které byly předány příslušným správním orgánům k provedení dalších opatření.