Opět porušil zákaz vstupu, pak narušoval jednání zastupitelů

1. May 2023, 09:01 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

První dubnové pondělí v 16:30 hod. na l. 156 bylo přijato oznámení správce bazénu na sídl. U Cukrovaru, že mají v areálu občana, který porušil vyslovený zákaz vstupu do tohoto areálu a narušuje v místě veřejný pořádek, svým jednáním obtěžuje zaměstnance, je hlučný a narušuje plynulý chod. V místě se nacházel muž, který je již dobře znám nejen strážníkům, úředníkům, ale také již mnoha občanům města Kralup. Tento muž byl hlídkou vyzván, aby opustil areál bazénu. Této výzvy však neuposlechl, a tak byli strážníci nuceni použít donucovací prostředky – hmaty, chvaty, aby jej vyvedli. O celé věci byl sepsán záznam, který byl spolu se záznamem z minikamery předán příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.


Přímo z areálu krytého bazénu poté tento muž odešel do budovy MěÚ na jednání zastupitelstva, kde svými výstupy narušoval průběh jednání. Neustále se vměšoval do jednání, skákal zastupitelům do řeči, choval se hlučně. Ve chvílí, kdy situace byla neúnosná a jednomu ze zastupitelů tento muž navrhoval návštěvu psychiatrické ambulance, byl hlídkou vyzván k opuštění budovy MěÚ. Jelikož se dotyčnému opět nechtělo, byl z budovy vyveden za použití donucovacích prostředků – hmatů. Opět byl o celé věci informován příslušný správní orgán.