Zaměřeno na motorkáře

28. June 2023, 23:29 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Tentokrát jsme s využitím techniky kontrolovali hlavně dodržování dopravního značení, zákazu předjíždění a dalších problematických přestupků. 


Řešení některých přestupků je velmi problematické, policisté k zaznamenávání důkazů musí používat nejmodernější techniku. V neděli 18. června se policisté Územního odboru Mělník v odpoledních hodinách, právě s využitím této techniky, zaměřili na dodržování dopravního značení, zejména zákazu předjížděn, dodržování stanovené rychlosti v obci a mimo obec, ale také například telefonování za jízdy. Samozřejmě dohlíželi i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděli kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.


Během několika hodin zkontrolovali  téměř stovku vozidel. Zjistili dvě desítky dopravních přestupků, z nichž všechny vyřešili na místě uložením pokuty v příkazním řízení.


Nevyhovující technický stav zjistili u 9 vozidel, 1 řidič byl nepřipoutaný, zádržný systém nepoužil jeden pasažér, 2 dopravní přestupky se týkaly motorkářů. Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek.


Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření  je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu.


por. Mgr. Markéta Johnová