Dopravně bezpečnostní akce

28. June 2023, 23:09 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO– Na řidiče a jejich chování na silnicích dohlížel policejní dron. 


Začátkem měsíce června 2023 se mělničtí policisté zapojili do dopravně bezpečnostní akce s preventivním charakterem, která byla zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu při jízdě v křižovatkách, respektování dopravního značení, způsobu jízdy a jízdy v jízdních pruzích, primárně pak na povinnost používání dětských autosedaček a bezpečnostních pásů, nejen u řidičů, ale také u spolujezdců. Dále se hlídky zaměřily na telefonování a držení záznamového zařízení za jízdy v ruce, dodržování stanovené rychlosti, technický stav vozidel, kontrolu dokladů předepsaných pro řízení a provoz motorových vozidel, dodržování ostatních obecně platných ustanovení dle zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.


Současně se policisté při kontrolách věnovali pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech. V dopravně bezpečnostní akci bylo po celou dobu konání plně využito technické vybavení policistů, především bezpilotní letadlo „dron“, monokulární dalekohled a jiná záznamová zařízení.


Cílem akce bylo snížení počtu a následků dopravních nehod, ovlivnění nekázně účastníků silničního provozu a tím i pokles nepříznivého vývoje dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích.


Na závěr upozorňujeme, že policisté kontrolují používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů nejen při dopravně bezpečnostních akcích, ale i při běžném výkonu služby.


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage (2).jpeg [230,79 kB]
ViewImage (1).jpeg [248,76 kB]
ViewImage.jpeg [40,48 kB]