Okresní kolo mladých cyklistů

30. May 2023, 08:03 Novinky
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Žáci základních škol Mělnicka prokazovali své znalosti i zručnost při jízdě na kole. 


Děti základních škol Mělnicka se účastnily v úterý 25. dubna 2023  Okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů BESIP 2023. Soutěž se konala na dopravním hřišti v Mělníku. Žáci prvního a druhého stupně základních škol prokazovali své dovednosti ve čtyřech disciplínách,  jízdě po zdejším dopravním hřišti, jízdě zručnosti, testech z pravidel silničního provozu a zásadách poskytování první pomoci.

Okresní kolo soutěže BESIPU organizačně zajišťoval Dům dětí a mládeže v Mělníku. Na jejich počínání v silničním provozu dohlíželi policisté z dopravního inspektorátu a městští strážníci. Zásady první pomoci ověřoval Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník. U stanovišť již tradičně pomáhali studenti Střední zdravotnické školy Mělník.


Cílem soutěže je pomoci dětem pohybovat se v provozu na pozemních komunikacích co nejbezpečněji, podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a v první pomoci, přispívat ke zvýšení efektu při dopravní výchově ve školách, ke správnému a bezpečnému chování žáků v silničním provozu a ke snižování nehodovosti dětí.

I přes to, že policisté zaznamenali pár drobných prohřešků, lze celkem říci, že děti jsou na provoz na našich silnicích připraveny a v základu ovládají i pravidla chování v silničním provozu. Soutěžící jistě potěšilo i příznivé počasí a stejně tak i absence jakýchkoli zranění. Všichni zúčastnění obdrželi drobné upomínkové ceny, které věnoval BESIP.


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage.jpeg [442,34 kB]
ViewImage (6).jpeg [365,90 kB]
ViewImage (5).jpeg [257,83 kB]
ViewImage (4).jpeg [436,83 kB]
ViewImage (3).jpeg [534,79 kB]
ViewImage (2).jpeg [522,35 kB]
ViewImage (1).jpeg [323,29 kB]