Speed Marathon 2023

30. May 2023, 07:52 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Výsledky dopravně bezpečnostní akce. 


V pátek  21. dubna 2023 se mělničtí dopravní polici zapojili do celoevropské dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON 2023.


I přes rozsáhlou medializaci a uveřejnění míst, kde budou policisté měřit, se našly desítky hříšníků, kterým policisté udělili pokutu. Mělnické hlídky během páteční akce zaznamenaly 18 řidičů , kteří překročili nejvyšší povolenou rychlost. Pouze dva z nich oznámily k vyřešení příslušnému správnímu orgánu,16 vyřešily na místě udělením pokuty v příkazním řízení.


Policisté na Mělnicku využívali k měření laserový radar a silniční radarový rychloměr instalovaný v osobním vozidle Škoda .


Policisté se samozřejmě zaměřili i na dodržování ostatních pravidel v silničním provozu. Zkontrolovali celkem 95 motorových vozidel.

V průběhu celodenní dopravní akce bylo zjistili 31 přestupků, z toho 28 jich vyřešili na místě a 3 předali příslušnému správnímu orgánu. Dalšími přestupky, které policisté řešili, byl například špatný technický stav vozu nebo  nepoužití bezpečnostních pásů.


Cílem Speed Marathonu je především přimět občany dodržovat stanovené rychlostní limity a tím snížit rizikové situace, které mohou zapříčinit různé kolize, ale i tragické dopravní nehody.


Krajské výsledky

Celorepublikové výsledky


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage.jpeg [230,79 kB]
ViewImage (3).jpeg [281,72 kB]
ViewImage (2).jpeg [267,33 kB]
ViewImage (1).jpeg [370,84 kB]