Velikonoce na silnicích

14. April 2023, 20:56 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO:  O velikonočních svátcích proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce. 


Mělničtí policisté se o velikonoční svátky a to ve dnech 7. a 10. dubna 2023 zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce. Ta byla zaměřena zejména na zákaz požívání alkoholu a návykových látek. Policisté se zaměřili samozřejmě i na dodržování ostatních předpisů zákona o silničním provozu. Například kontrolovali dodržování rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, telefonování za jízdy, technický stav vozidel apod.


Policejní hlídky během dopravní akce zkontrolovaly bezmála 300 vozidel a zjistily přes 60 dopravních přestupků (22 vozidel mělo nevyhovující technický stav, 1 řidič nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti, 10 řidičů překročilo povolenou rychlost a v 5 případech nebyla osádka vozidla řádně připoutána bezpečnostními pásy). Dále během svátků policisté řešili 3 dopravní nehody, které řidiči způsobili pod vlivem alkoholu.


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník