Bezpečnostně preventivní akce LIMO

3. April 2023, 10:00 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Městská policie ve spolupráci s pracovnicemi OSPOD MěÚ organizovala dne 31.3.2023 bezpečnostně preventivní akci s názvem „LIMO“ zaměřenou na kontrolu zákazu podávání alkoholických nápojů dětem a mladistvým osobám v restauračních a zábavních podnicích. Strážníci se při kontrolách zaměřili také na osoby, které by mohly být v pátrání Policie ČR. Strážníci v rámci akce zkontrolovali několik vytipovaných provozoven a jednu diskotéku v Kralupech nad Vltavou. Po předložení občanských průkazů byla u osob mladších 18 let provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu. Zkontrolováno bylo několik mladistvých. U dvou takto kontrolovaných osob byla dechová zkouška pozitivní s naměřenou hodnotou do jednoho promile alkoholu v dechu. Tyto osoby byly sociální pracovnicí MěÚ Kralupy nad Vltavou poučeny o dalším postupu a byly následně předány zákonným zástupcům. U ostatních kontrolovaných osob byl výsledek dechové zkoušky negativní. Tomu, kdo prodal nebo podal osobě mladší 18 let alkohol, hrozí za tento přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi peněžitý trest. V případě fyzické osoby může být výše peněžitého trestu až 150.000,- Kč a u právnické osoby až do výše 1.000.000,- Kč.

 

 

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ – Městský úřad