Velikonoční svátky zvýší provoz na komunikacích

6. April 2023, 14:39 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

KRAJ - Středočeští policisté budou i letos dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 


Policisté dopravní služby i policisté vnější služby Krajského ředitelství policie Středočeského kraje po všechny dubnové sváteční dny budou v rámci dopravně bezpečnostních opatření dohlížet na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Svou pozornost a kontroly zaměříme především na alkohol u řidičů, používání bezpečnostních prvků, telefonování za jízdy, technický stav vozidel, dodržování povolené rychlosti. Samozřejmě budeme dohlížet i na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů v dopravě.


Velikonoce jsou z pohledu bezpečnosti jedním z nejrizikovějších období celého roku. Nejen že o prodlouženém víkendu lidé cestují častěji, mnohdy na delší vzdálenosti, ale zároveň narůstá doprava, neboť se na silnice vracejí i řidiči, kteří přes zimu nejezdili. V tomto období začíná i motorkářská sezona, rizikový bývá na komunikacích i zvýšený pohyb chodců a cyklistů, kteří patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Dalším rizikem pro motoristy jsou rozdíly teplot ve dne a v noci, při nichž se výrazně mění vlastnosti vozovky a brzdná dráha vozidel.


Na opatrnost nesmí zapomínat ti, co usedají za volant či řídítka, po delší pauze. Vždy je nutné jízdu přizpůsobit aktuálním schopnostem. Před znovu se zapojením do silničního provozu je nutné zkontrolovat také technický stav vozidla, pneumatiky, brzdové systémy, osvětlení a další.


Velikonoční dny bývají spojeny s pořádáním nejrůznějších kulturních, společenských či církevních akcí a rodinnými výlety. Cesty za takovými událostmi mohou ovlivnit hustotu a tedy i plynulost silničního provozu. Je třeba, aby se řidiči na své cesty dobře připravili a naplánovali si trasu, měli dostatečnou časovou rezervu, nespěchali a vyjížděli vždy odpočatí. V případě delších cest dělali během jízdy přestávky, sledovali dopravní zpravodajství. Cyklisté a chodci by měli používat reflexní prvky a ochranné pomůcky.


S velikonočním obdobím je spojeno i požívání alkoholických nápojů. Řidiči, cyklisté i chodci by si měli uvědomit, že alkohol do silničního provozu nepatří! Je velmi nutné, aby se všichni účastníci chovali k sobě ohleduplně a plně respektovali jeden druhého.


Středočeští policisté proto upozorňují řidiče motorových vozidel, motorkáře, cyklisty i chodce:

  •  Ve zvýšené míře dbejte své bezpečnosti.
  •  Před jízdou nepožívejte alkohol ani jiné omamné látky.
  •  Chodci a cyklisté, buďte vždy dobře osvětleni a vybaveni reflexními prvky na svém oblečení.
  •  Řidiči vyjíždějte na své cesty s dostatečným předstihem a vždy počítejte se zdržením.
  •  Buďte k sobě maximálně ohleduplní a tolerantní
  •  Myslete i na případné chyby ostatních - předvídejte

Řádné zabezpečení vozidel

Při parkování s vozidly na parkovištích, vhodných místech ve městě, u hřbitovů nebo jen na ulici, vždy dbejte na řádné zabezpečení vozidla. Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, notebooky, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky či volně položené peníze. Vedle cenných věcí nenechávejte ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná" věc může pachatele nalákat.


Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí. Nikde, zejména před obchodem, restaurací či třeba budovou zaměstnání, nedávejte okatě do kufru cenné věci. Pachatelé si často své oběti právě na takových místech vytipují a při vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezměte věci vždy s sebou. Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, motorového a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte všechna zabezpečovací zařízení, kterými Vaše vozidlo chráníte! Vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.


por. Mgr. Markéta Johnová