Revolution Train

6. April, 14:37 Novinky

MĚLNICKO: Do Kralup nad Vltavou a Neratovic zavítal interaktivní protidrogový vlak 


Do Kralup nad Vltavou na vlakové nádraží dorazil v pondělí 3. dubna protidrogový vlak na jednodenní zastávku a hned druhý den tj. 4. dubna popojel opět na jednodenní zastávku o kousek dál a to na vlakové nádraží do Neratovic. Interaktivní program ve vlaku je určen pro žáky základních škol, studenty středních škol a širokou veřejnost.


Tato multimediální mobilní vlaková souprava umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny. Zaměřena je především na děti a mládež ve věku od 10 do 17 let, ale také na širokou veřejnost. Cílem preventivního projektu je formou interaktivního přístupu a prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na nelegální drogy i legální závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.


Návštěvníci postupně prochází vagóny vlakové soupravy, které jsou pro tyto účely uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů. Zde se pak v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku tímto příběhem procházeli a díky možnostem interaktivních technologií se aktivně stávali jeho účastníky. Filmový příběh se v daných okamžicích zastaví, filmové plátno je zvednuto a návštěvníci jsou vtaženi do děje, který se před nimi ve filmu odehrál. Poté následuje debata a pokračování příběhu.


Prohlídkou vlaku projekt nekončí, následuje návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR, který policie prezentuje pod názvem „ Tvoje cesta načisto“. Policistky z oddělení tisku a prevence ze Středočeského kraje do tří měsíců od prohlídky vlaku opět navštíví děti ve školách a společně posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob.


Pro návštěvníky protidrogového vlaku byl připraven i doprovodný program, na kterém se v obou městech kromě policistů z obvodních oddělení podílela i Městská policie, Městská knihovna Neratovice a další subjekty.


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník

Attachments:

ViewImage (1).jpg [169,58 kB]
ViewImage (2).jpg [449,63 kB]
ViewImage.jpg [104,32 kB]