Pozor na rychlost!

31. March 2023, 15:15 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO: V uplynulých dnech se mělničtí policisté zaměřili na rychlou jízdu. 


Ve dnech 20.3., 24.3. a 27.3.2023 se mělničtí policisté zaměřili na rychle jedoucí vozidla. Během celorepublikové akce zaměřené na dodržování stanovené rychlosti jízdy se hlídky pohybovaly po nejvíce vytížených silnicích na Mělnicku, ale nejen na nich. Ačkoliv byla kontrola zaměřená na dodržování rychlosti jízdy, neopomněli ani na další kontroly v rámci bezpečnosti silničního provozu (užití alkoholu nebo jiné návykové látky před jízdou, používání bezpečnostních pásů, telefonování za jízdy a dalších).


Během této akce policisté řešili u desítky řidičů překročení rychlosti o více než 20 km/h. v obci, čímž se dopustili přestupku.


Mnoho řidičů nerespektuje maximální dovolenou rychlost jízdy. Cílem dopravně bezpečnostních akcí je ovlivnit nekázeň těchto účastníků silničního provozu a tím snížit nehodovost na našich silnicích.


Policisté budou i nadále bedlivě dohlížet na provoz na pozemních komunikacích. 


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník

Attachments: