Muži se nelíbilo, že jej hlídka vzbudila

28. February 2023, 10:47 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Začátkem února v po druhé hodině odpolední byl strážníkem obsahujícím MKDS zaznamenán v ul. Nádražní na autobusovém terminálu muž, který v místě nehybně seděl. Z důvodné obavy o jeho zdraví byla na místo vyslána hlídka. Ta zjistila, že muž je zcela v pořádku, pouze odpočíval. Tomuto muži se však nelíbilo, že byl hlídkou probuzen a začal se chovat agresivně. Hlídku vulgárně urážel, z místa začal odcházet se slovy „Mám vás napadnou, ať je nějaká sranda“ a „Chceš, abych tě střelil alespoň dvakrát do kolene?“. Jelikož odmítl prokázat svou totožnost nebo poskytnout jakoukoliv součinnost k prokázání totožnosti, byl předveden na OO PČR. Z důvodu neustálého agresivního chování byly použity donucovací prostředky – pouta. Provedená orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla pozitivní, s výsledkem přes dvě promile. Za neuposlechnutí výzvy úřední osoby a za znevážení úřední osoby hrozí muži ve správním řízení pokuta až do výše 15.000,- Kč. Dále je muž podezřelý z TČ vyhrožování úřední osobě.