Mladistvý zaútočil na cizího muže

27. February, 14:15 Novinky

Dne 21. února ve večerních hodinách si strážník obsluhující kamerový systém povšiml před nádražní halou mladíka, který jevil známky požití alkoholu či jiných návykových látek. Krátce na to monitorovaný mladík napadl zcela bezdůvodně cizího muže, který byl zjevně vysokého věku. Napadl jej zezadu kopy a následně několikrát údery pěstí do oblasti zad a hlavy. Napadený se nebránil, kryl si hlavu a po skončení útoku se odebral do haly ČD. Tam vyhledal ostrahu nádražní haly, kterou požádal o pomoc. V tu dobu již mířila na místo hlídka městské policie. Agresor po útoku začal z místa odcházet k autobusovému terminálu, následně směrem k parkovacímu domu. Když spatřil hlídku městské policie, dal se na útěk směrem do ulice Havlíčkova. Strážníci se za tímto mužem ihned rozběhli. Dotyčný v důsledku svého podnapilého stavu při útěku zakopl, čímž si způsobil drobná zranění. Následně mu byla přiložena strážníky pouta. Agresor po celou doby fyzicky útočil na zasahující strážníky, kdy se snažil jednoho z nich pokousat. Dále po strážnících plival a směřoval na ně vulgární urážky. Při následném pokusu o ztotožnění uváděl muž nesprávné údaje, proto byl předveden na služebnu OO PČR. Zde se již nacházel napadený muž spolu s pracovníkem ostrahy nádražní haly, který byl svědkem události. Napadený neměl viditelné známky zranění a lékařské ošetření odmítl. Na služebně OO PČR byl v agresorovi ztotožněn mladistvý, u kterého se nejednalo zdaleka o první zjištěné protiprávní jednání. O události byl vyrozuměn jeho zákonný zástupce, který se na služebnu PČR neprodleně dostavil. Na místo byla přivolána rovněž RZS, která mladíkovi ošetřila drobná poranění, jež si způsobil při pádu. Následně u něj byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem přesahujícím 1,9 promile. Z důvodu podnapilosti a několika drobných poranění byl převezen z rozhodnutí lékaře do nemocnice. O celé události byla vzhledem k věku agresora informována také pracovnice OSPOD MěÚ. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví a přestupků proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední osoby, urážka úřední osoby) byla celá věc spolu s důkazními prostředky předána PČR.
OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

MěÚ - Městský úřad

RZS - Rychlá záchranná služba

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Před jízdou odstraňte z vozidla sníh a led [7. December, 14:29]

- Objasněná loupež [7. December, 14:14]

- Vloupal se do tří vozidel [7. December, 14:12]

- Za rok podvedla více než 200 osob [28. November, 10:41]

- Hlídka hasila hořící kontejner [23. November, 12:50]

- Opět vyvolával konflikty [23. November, 12:40]

- Opět porušil zákaz řízení [23. November, 12:30]

- Lezl do kontejneru a kradl elektroodpad [23. November, 12:15]

Back to homepage