(Ne)jsme (bez)mocní 2023

23. February 2023, 13:14 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Policie České republiky a Probační a mediační služba si společně připomněli Evropský den obětí trestných činů. 


Stejně jako v předchozích letech vyjádřili svou úctu k obětem minutou ticha ve středu  22. února 2023 ve 12 hodin. Na tento okamžik upozornily také majáky policejních vozů, které se na jednu minutu rozblikaly  před služebnami po celé republice. Tato aktivita  symbolicky vyjadřuje  poselství, že světlo přináší naději. Ve chvíli , kdy oběť vidí, že se blíží blikající policejní majáky, ví, že přichází pomoc. 


Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Stejný úkol si klade také Probační a mediační služba, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům. 


Obětí zločinu může být kdokoliv, komu je trestným činem ublíženo na zdraví, na majetku, ale i formou nemajetkové újmy. Snažíme se proto obětem pomáhat, aby následky pro ně byly co nejmenšího rozsahu. 


Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status "zvlášť zranitelné oběti", mezi které patří například i děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění, teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví. Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Proto jsme již v minulosti zřídili samostatnou kapitolu našich webových stránek určenou zejména pro osoby, které se jakýmkoliv způsobem setkaly s trestnou činností.  


Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo. Pro komunikaci s oběťmi jsou v rámci Policie České republiky školeni specialisté i krizoví interventi z řad policistů či přímo psychologů. Krizoví interventi jsou připraveni pomáhat obětem, ale i pozůstalým přímo na místě mimořádných událostí, v místě bydliště apod.


Středisko Probační a mediační služby v Mělníku otevírá  od 1. března 2023 pro oběti  poradnu.


Další informace k t tématu naleznete na tomto odkazu .


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage.jpeg [206,60 kB]
ViewImage (3).jpeg [185,82 kB]
ViewImage (2).jpeg [304,61 kB]
ViewImage (1).jpeg [351,01 kB]