Agresivní muž ztropil výtržnost v maloobchodě s potravinami

9. February 2023, 15:17 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Dozorčí služba Městské policie Kralupy nad Vltavou přijala na linku 156 oznámení, že v jednom z maloobchodů s potravinami se nachází agresivní muž, který slovně napadá zaměstnance prodejny. Oznamovatel dále uvedl, že tentýž muž měl u pokladny plivat na pečivo a vzhledem k jeho agresivnímu chování se obává, aby zaměstnance prodejny fyzicky nenapadl. Hlídka po příjezdu na místo spatřila před prodejnou muže, který odpovídal popisu dle výpovědi oznamovatele. Tento muž byl strážníkům z místní znalosti dobře znám, jelikož se jednalo o stejného muže, který velmi často narušuje veřejný pořádek v budově Městského úřadu, na Úřadu práce, na různých kralupských sportovištích, narušoval i průběh zářijových a lednových voleb, a především řeší městská policie velmi často jeho spory s jinými občany města. V době příjezdu hlídky městské policie na místo se zde nacházeli i dva muži, kteří uvedli, že byli svědky celé předešlé události. Na místě byli rovněž hlídkou zkontaktováni vedoucí prodejny a prodavačka. Všichni čtyři svědci shodně uvedli, že si chtěl muž zakoupit 4ks rohlíků v celkové hodnotě nepřesahující 10 Kč. Tuto částku chtěl zaplatit kartou. Pokladní muže upozornila, že nákup nelze takto zaplatit, z důvodu nastaveného limitu pro platbu kartou na uvedené prodejně, který je minimálně 50 Kč. Na to muž reagoval tak, že začal na pokladní křičet a dožadoval se mluvit s vedoucím prodejny. Přivolaný vedoucí se snažil také muži vysvětlit, že prodejna má nastavený limit pro platby kartou a pokud bude nákup chtít, tak bude muset zaplatit v hotovosti. Muž začal být následně agresivní také na vedoucího. Poté sáček roztrhl, rohlíky v něm začal osahávat a plivat na ně. Muž je svým jednáním podezřelý z přestupku poškození cizí věci a vzbuzení veřejného pohoršení. K události zpracovali strážníci úřední záznam, který spolu s důkazními prostředky jako jsou videozáznam a svědecké výpovědi, postoupili k dořešení příslušnému správnímu orgánu.