Mělničtí policisté kontrolovali rychlost

7. February 2023, 18:17 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Policisté se při svých kontrolách zaměřili na rychlost. 


Během pátku 27. ledna 2023 se mělničtí policisté ve zvýšené míře v rámci dohledu na bezpečnost v silničním provozu zaměřili na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Speciální kontrola probíhala v celém Středočeském kraji.


Samozřejmě dohlíželi i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Mimo jiného pozornost věnovali používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů u všech pasažérů v autě, telefonování za jízdy, kontrolám technického stavu vozidla, požití alkoholu a jiných návykových látek u řidičů, ale také pátrání po osobách, věcech a odcizených vozidlech.


Během několika hodin zkontrolovali policisté několik desítek vozidel. Zjistili téměř dvě desítky dopravních přestupků, z nichž většinu vyřešili pokutou na místě. Nejčastějším prohřeškem byl špatný technický stav vozidla, dále nepoužití bezpečnostních pásů. Dva řidiči překročili nejvyšší povolenou rychlost.


Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na dodržování povolené rychlosti je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu.


por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

ViewImage.jpeg [263,92 kB]