Neoprávněný zábor veřejného prostranství

16. January 2023, 08:37 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Krátce před Vánoci byl hlídkou MP v ul. Veltruská prověřen stánek s prodejem kaprů, který byl umístěn na travnatém porostu mezi kruhovým objezdem a OD Lidl. Prostřednictvím MěÚ bylo zjištěno, že prodejce sice má povolení k prodeji, ale nemá zaplacený zábor veřejného prostranství a ani potřebné povolení k umístění stánku. Prodejce byl poučen, že se dopustil přestupku neoprávněného záboru veřejného prostranství. Celá věc byla spolu s fotodokumentací postoupena na příslušný odbor MěÚ, kde prodejci hrozí pokuta až do výše 50000 Kč. Prodejce ještě téhož dne svůj prodej v místě ukončil, stánek i místo uklidil. 


MěÚ - Městský úřad