Pes utekl a pokousal jiného psa

13. January 2023, 10:15 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

13.12. v 16:30 hodin přijala dozorčí služba na l. 156 oznámení, že na louce pod ul. Slunná byla napadena fena oznamovatele cizím psem a z útoku má krvácivé zranění. Pes se měl v místě pohybovat bez majitele. Oznamovatel dále uvedl, že stihl psa při útoku natočit a ví, komu patří. Sám se pokusil majitelku kontaktovat, ta však psa jen vpustila na pozemek a s poškozeným se bavit nechtěla. Strážníci provedli šetření okolo tohoto domu a zjistili, že vrata od vstupu na zahradu nejsou dostatečně zajištěné proti úniku psa a z venkovní strany vrat byly ve sněhu zaznamenány psí stopy. Dále byl v kotci na pozemku spatřen pes odpovídající popisu psa z videa. Hlídka se pokusila zkontaktovat majitelé, na zvonění a bouchání však nikdo nereagoval. Dne 15.12. se hlídce podařilo kontaktovat dceru majitele psa, která si již byla celé události vědoma. Byla upozorněna, aby díru v oplocení zajistila a tím předešla dalšímu útěku psa z pozemku. Majitelka byla poučena, že celá věc byla spolu se zprávou z veterinární kliniky, fotodokumentací a s videozáznamem postoupena na příslušný úřad k dalšímu šetření. Majitelům za nezajištění psa proti útěku hrozí pokuta až do výše 100000 Kč. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že díra v oplocení již byla zajištěna.