Dítě volalo o pomoc

10. January 2023, 09:17 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

22. listopadu krátce před 15 hodinou přijala dozorčí služba na na l. 156 oznámení, že v jednom z domů v ul. Štefánikova křičí a volá o pomoc nějaké dítě. Hlídka se na místo dostavila za použití VRZ. Za dveřmi bytu byl slyšet slabý hlas ženy a pláč dítěte, které následně začalo volat o pomoc. Na klepání a zvonění nikdo nereagoval. Z důvodné obavy o zdraví a život dítěte, byly hlídkou MP dveře v pantech vylomeny a otevřeny. Za přítomnosti nezúčastněných osob pak strážníci vstoupili do bytu, kde se nacházela dívka ve věku 7 let a její matka, která nehybně seděla na gauči, nereagovala a s hlídkou nekomunikovala. Dívka uvedla, že jí matka bránila otevřít dveře tím, že jí držela za nohy na podlaze bytu. Ani jedna z nich neměly viditelné známky zranění. Na místo byla přivolána pracovnice OSPOD a otec dítěte, který již s ženou nežil ve společné domácnosti. Ten se také pokusil o komunikaci se ženou, ale bezúspěšně. Poté uvedl, že nejspíš bude pod vlivem OPL, které již v minulosti užívala. Na místo byla přivolána RZS a PČR. Po příjezdu lékaře na místo se žena začala chovat agresivně, začala kolem sebe máchat rukama, čímž ohrožovala lékaře a hlídku MP. Strážníky tak byly použity hmaty, chvaty a nasazeny pouta. Hlídka PČR po příjezdu na místo provedla u ženy na žádost lékaře orientační test na přítomnost OPL, s výsledkem pozitivním na metamfetamin. Orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu byla negativní. Lékař rozhodl o převoz do specializovaného léčebného zařízení. Jelikož žena stále jevila známky agrese a vzpouzela se, byla ji pouta ponechána a za doprovodu hlídky byla v sanitním voze převezena. 


OSPOD - Odbor sociálně-právní ochrany dětí

VRZ - výstražné zvukové a rozhlasové zařízení

OPL - omamné a psychotropní látky

PČR - Policie ČR

RZS - Rychlá záchranná služba