Je mi 15, mám nejen práva, ale i povinnosti

5. December 2022, 14:57 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Většina deváťáků ve třídě dovršila věku 15 let, jsou již trestně odpovědní. Co z toho plyne? Na to se zaměřili policisté při besedě s dětmi ZŠ ve Všetatech. 


V pondělí 28. listopadu 2022 navštívili mělničtí policisté žáky 9. třídy Základní školy ve Všetatech, kde s nimi diskutovali o problematice trestní odpovědnosti mládeže.


Preventistka por. Markéta Johnová hovořila s žáky o o jejich právech a povinnostech, trestním zákoně, rozdílem mezi přestupkem, trestným činem a proviněním. Zmínila věkovou hranici 15 let, která je z tohoto pohledu velmi důležitá, stejně jako hranice 18 let. Policista z Obvodního oddělení Mšeno prap. Marek Vojtek navázal rozebráním jednotlivých skutkových podstat trestných činů často páchaných právě mladistvými. Zaměřil se zejména na některé skutečnosti týkající se trestného činu pomluvy, krádeže, loupeže, výtržnictví, zatajení nálezu, poškození cizí věci apod. Jeho kolega prap. Burda následně navázal na drogovou problematiku a protiprávní jednání páchané v kyberprostoru.


Všichni tři se snažili předat dětem co nejvíce informací, aby byly v co největším bezpečí a mohly se v situacích, které je v životě čekají, co nejlépe rozhodnout, jak se zachovají. Snažili se vysvětlit, že zákony nejsou od toho, aby nás omezovaly, ale aby nás chránily.


Policisté s sebou přivezli ukázat i vybavení, výstroj, výzbroj, které při své práci používají. Děti si mohly obléci výstroj policisty v pořádkové jednotce a vyzkoušet si tak na malou chvíli být policistou.


Žáci měli možnost klást otázky, dostali jsme se i k problematice volby povolání, konkrétně jsme se bavili o přípravě na povolání policisty. Své povídání příslušníci doplňovali i zajímavými zážitky z praxe. Dopoledne uběhlo ve velmi přátelské atmosféře.


por. Mgr. Markéta Johnová