Alkohol, drogy a mládež 2022 v číslech

5. December 2022, 14:50 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MÉLNICKO - Podzimní akce Alkohol, drogy a mládež 2022 odhalila 178 podnapilých dětí a řadu dalších případů porušení zákona. 

Kontrolní akce se zaměřením zejména na kontrolu dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholických nápojů dětem se uskutečnila v době podzimních prázdnin od 26. 10. do 30. 10. 2022.


Problematika neoprávněného prodeje či podávání alkoholu a tabákových výrobků dětem je upravena celou řadou předpisů a spadá do dohledové působnosti řady subjektů. Proto se do kontrol prováděných v rámci celé České republiky mimo policistů služby pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování zapojili také pracovníci hygienických stanic, Celní správy ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, živnostenských úřadů, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ale také zaměstnanci městských/obecních úřadů či městských/obecních policií.


Díky popisované součinnosti bylo zkontrolováno 4953 osob a 1208 různých typů podniků, kde je prodáván alkohol a tabákové výrobky. Pozornosti neuniklo ani provozování herních zařízení.


„Z celkového počtu 4953 zkontrolovaných osob bylo zjištěno 178 dětí do 18 let pod vlivem alkoholu. Osm z těchto podnapilých dětí bylo mladších 15 let. Pod vlivem omamných a psychotropních látek byly dvě děti,“ upřesňuje výsledky ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plk. Petr Sehnoutka, který zároveň dodává: „Výsledky opatření jsou srovnatelné s těmi z roku 2021, kdy jsme sice zaznamenali pokles oproti předchozím ročníkům, ale stále ne takový, abychom si mohli říct, že už obdobná akce nemá smysl. Jde primárně o prevenci dopadů nezákonného jednání na mladou generaci, a proto bude mít z našeho pohledu opatření smysl, dokud se nám v kolonkách vyhodnocení nebudou objevovat jen samé nuly.“


Kontrolám bylo podrobeno také 1208 restaurací, klubů, zábavních podniků. Odhaleno zde bylo 486 přestupků a 4 trestné činy.


V 11 případech byly zajištěny omamné a psychotropní látky. Nejčastěji se jednalo o marihuanu.


Ve 38 případech bylo zjištěno porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (z. č. 65/2017 Sb.) a 42 porušení zákona o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.).


Všechna zjištění jen dokládají, že se jedná o téma, o kterém je stále třeba mluvit. „Užívání alkoholu a tabáku mladšími 18 let a obzvlášť mladšími 16 let je významné riziko vzniku závislosti, a to i na nelegálních drogách. České děti bohužel stále v této oblasti skórují nejhůř v EU,“ říká národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a dodává: „Prostupnost prodeje dětem a mladistvým se zdá být významně vyšší, než v jiných zemích EU. Proto chceme akce  jako Alkohol, drogy a mládež zintenzivnit, pokusit se pootočit tuto situaci a dát preventivní signál, k posunutí věku první zkušenosti. V nově navrženém akčním plánu v oblasti závislostí chceme zaměřit komunikační kampaň také směrem k rodičům dospívajících, která by s těmito situacemi měla napomoci. Bohužel, v ČR stále 93% dětí vyzkouší alkohol z rukou rodičů již před 16 rokem.“


Do aktivit opatření Alkohol, drogy a mládež 2022 se tradičně zapojili také policejní preventisté. „V době od září do konce října uskutečnili kolegové ve všech regionech celou řadu preventivních besed se zaměřením na zvyšování právního vědomí v dané problematice. Dětem vysvětlujeme, jaké dopady do běžného života může obdobné rizikové chování přinést. Reagujeme zejména na skutečnost, že Česká republika nemá v oblasti požívání alkoholu dětmi vůbec lichotivou bilanci,“ popisuje preventivní aspekt opatření vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR plk. Zuzana Pidrmanová. „Rodičům doporučujeme, aby s dětmi na téma hovořili, důvěřovali jim, ale zároveň měli o svých dětech přehled, jakým způsobem tráví svůj volný čas,“ dodává plk. Pidrmanová.


pplk. Veronika Hodačová

oddělení prevence Policejního prezidia ČR