Památka zesnulých se blíží

2. November 2022, 15:05 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Pozor na sváteční řidiče. 


Období památky zesnulých je každoročně časem zvýšeného silničního provozu, ale je také obdobím zvýšené aktivity lidí, kteří se neštítí ukrást květinovou výzdobu hrobů nebo vedle hrobu odložené kabelky, případně se vloupat do motorových vozidel u hřbitovů a odcizit z nich uložené věci. Tito pachatelé si vyhlížejí především osamělé osoby, které se věnují úpravě hrobu, a čekají na jejich nepozornost, aby odloženou kabelku nebo tašku mohli odcizit. Podobné je to i u pachatelů, kteří provádí vloupání do motorových vozidel, kteří rovněž čekají na příležitost, kdy jim samotní řidiči usnadní jejich rozhodnutí vozidlo vyloupit tím, že v prostoru pro cestující nechají nějaké věci.


Při odchodu od vozidla je potřeba zkontrolovat uzavření všech oken, uzamčení dveří vozidla, nenechávat na sedadlech a odkládacích plochách vozu cenné věci (kabelky, aktovky, kabáty, bundy, mobilní telefony, peněženky). Dále před odchodem na hřbitov při ukládání věcí a zavazadel do úložného prostoru vozidla je potřeba věnovat pozornost svému okolí na parkovišti. Nevíte, kdo se zrovna dívá. Zloděj si často svou oběť vyhlédne již při příjezdu.


Při samotné návštěvě hřbitova, zejména při úpravách a úklidu samotných hrobů, věnujte pozornost svým věcem. Pokud to půjde, doporučujeme Vám, nenechávejte je nikde odložené a bez dozoru.


Zvýšenému silničnímu provozu moc neprospívá ani tzv. „dušičkové počasí“, kdy jsou časté mlhy, deště, celodenní šero, spadané listí a v neposlední řadě i zvýšený počet různých uzavírek, oprav vozovek, objížděk apod. To vše vyžaduje na řidičích, aby se o to více věnovali řízení vozidla, dodržovali stanovenou rychlost, bezpečnou vzdálenost mezi vozidly, obrnili se trpělivostí a přidali i trochu ohleduplnosti mezi sebou.


Rovněž je důležité, aby i chodci při pohybu v silničním provozu věnovali více pozornosti své bezpečnosti, zejména zvolením vhodné barvy oblečení, jakož i jeho doplněním o prvky a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů, které zvyšují světelný kontrast vůči pozadí a prodlužují tak vzdálenost, na jakou může řidič chodce nebo cyklistu zaznamenat.


Policisté pořádkové i dopravní policie budou v tomto období dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu a rovněž tak budou provádět i dohled nad bezpečností na hřbitovech i v jejich okolí.


Policie ČR apeluje na všechny řidiče, aby jezdili tak, aby snížili riziko dopravní nehody na minimum, při opuštění vozidla všechny věci uložili do zavazadlového prostoru a nedávali tak šanci zlodějům. Návštěvníkům hřbitovů doporučuje, aby byli ostražití a měli své osobní věci neustále pod dohledem.


por. Mgr. Markéta Johnová