Prázdniny se chýlí ke konci

29. August 2022, 13:36 Novinky

MĚLNICKO - Několik doporučení rodičům na bezpečnou cestu dětí do školy. 


Konec prázdnin se už nezadržitelně blíží, tím pádem však i začátek školy. Děti se budou muset připravit na změnu denního režimu.


Zejména na začátku školního roku bývá cesta do školy i návrat domů spojen s mnoha riziky. Děti se pohybují v silniční dopravě a po prožitcích z prázdnin jsou ještě plné dojmů a nejsou dostatečně koncentrované a pozorné. Právě v tomto období dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod a úrazům způsobených dopravními nehodami. Je proto žádoucí, aby rodiče své děti poučili a vysvětlili jim rizika a stanovili pravidla, jak se mají chovat při cestě do školy a při jejich návratu domů. Není na škodu jim tato pravidla častěji připomínat. 


Obzvláště prvňáčky čeká úplně něco nového a vlastně neznámého. Jejich rodiče však také budou muset řešit nové situace. Než pošlou ratolesti samotné do školy, měli by s nimi trasu, která by měla být co nejkratší, ale také nejbezpečnější, několikrát projít. Znovu a znovu vše vysvětlovat a procvičovat. Znalost některých dopravních značek, chození po chodnících, po správné straně vozovky, přecházení přes přechody, to vše jsou základní informace, které by měli školáci mít. Během několika prvních týdnů i měsíců je lepší děti do školy vodit nebo je alespoň svěřit sourozencům či starším spolužákům.


Několik doporučení pro rodiče:

 • Cesta do školy začíná vstáváním, a proto je vhodné dítě naučit vstávat včas, aby mělo dostatek času na přípravu a cestu.
 • Je vhodné vybrat dítěti nejbezpečnější trasu (nemusí být nejkratší), tuto s ním několikráte projít, ukázat mu kde a na co si má dát pozor, jaké kde hrozí nebezpečí. Pokud jezdí hromadnou dopravou, vysvětlit mu jak se chovat v dopravních prostředcích (za jízdy se držet, nepřecházet vozovku před nebo za autobusem, vždy vyčkat jeho odjezdu a až potom přejít).
 • Vybrat nejbezpečnější místo k přecházení, upozornit ho, aby přecházelo pouze po přechodu, nepřecházelo mezi zaparkovanými vozidly, vysvětlit mu, že než vstoupí do vozovky, musí se zastavit a rozhlédnout se na obě strany, a až po té přejít.
 • Důležitým prvkem je viditelnost, a proto by dítě mělo mít na sobě pestré oblečení. Je vhodné používat reflexní prvky na oblečení.

 • Při první samostatné cestě do školy dítě zpovzdálí sledujte, jak využívá znalosti, které jste s ním procvičovali, na chyby jej upozorněte a znova mu vysvětlete, co udělalo špatně.
  Je dobré dětem připomenout i téma cizí osoby.

 • Aby se nebavily s cizím člověkem a nesdělovali informace o sobě.
 •  Aby nikam nechodily s cizím člověkem, i kdyby jeho nabídky byly sebevíce lákavé.
 • Nikdy nesedat k cizímu člověku do auta ani se k němu nepřibližovat nebo auta stopovat.
 •  Od nikoho si nebrat žádné věci nebo sladkosti.

 • O setkání s cizím člověkem vždy informovat rodiče, učitele, starší sourozence apod.

Všechna tato pravidla mají za cíl naučit dítě, aby je dodržovalo a dostalo se bezpečně do školy a vrátilo se v pořádku domů.


V souvislosti se začátkem školního roku apelujeme také na řidiče, aby dbali zvýšené opatrnosti a byli obezřetní zejména v blízkosti  škol,  autobusových zastávek a dalších míst, kde se pohybují chodci. Díky své obezřetnosti můžete  zabránit  neštěstí.


por. Mgr. Markéta Johnová

Newest news:

- ...i Ty můžeš pomáhat, zažij ten pocit [11. November 2021, 13:53]

- Bezpečný Středočeský kraj [23. November 2017, 08:52]

- Před jízdou odstraňte z vozidla sníh a led [7. December, 14:29]

- Objasněná loupež [7. December, 14:14]

- Vloupal se do tří vozidel [7. December, 14:12]

- Za rok podvedla více než 200 osob [28. November, 10:41]

- Hlídka hasila hořící kontejner [23. November, 12:50]

- Opět vyvolával konflikty [23. November, 12:40]

- Opět porušil zákaz řízení [23. November, 12:30]

- Lezl do kontejneru a kradl elektroodpad [23. November, 12:15]

Back to homepage