Poslední prázdninový víkend ve znamení kontrol

29. August 2022, 13:28 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Policisté budou dohlížet na zesílený provoz při posledních prázdninových dnech. 


Čas dovolených a školní prázdniny pomalu končí. Každoročně v této době dochází ke zvýšenému provozu na silnicích, většímu počtu dopravních nehod a problémům spojeným s provozem na pozemních komunikacích. Všichni motoristé musí při svém návratu počítat i s mnoha omezeními provozu, objížďkami a uzavírkami silnic z důvodu jejich rekonstrukcí a oprav. K bezproblémovému návratu určitě přispěje, pokud si řidič dopředu zjistí, kde jsou na jeho trase nějaké překážky a omezení silničního provozu a tomu přizpůsobí i čas svého odjezdu nebo zvolí jinou trasu. Všechny tyto okolnosti vyžadují od řidiče, aby se na jízdu maximálně soustředil a dovezl svou rodinu bezpečně domů.


Policisté územního odboru P ČR Mělník budou při výkonu kontrolní činnosti na pozemních komunikacích dohlížet nejen na plynulost a bezpečnost silničního provozu, ale kontroly zaměří i na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, dodržování stanovené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec a dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči dopravních prostředků před jízdou a i během jízdy. K bezpečnému návratu domů ale musí přispět i každý řidič tím, že bude dodržovat pravidla silničního provozu, bude ohleduplný k ostatním účastníkům silničního provozu a plně se bude věnovat řízení vozidla.


Policisté přejí všem motoristům bezpečný a bezproblémový návrat do svých domovů.


por. Mgr. Markéta Johnová