Problém s parkováním u letního koupaliště

26. August 2022, 10:30 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Návštěvníci letního koupaliště parkovali v rozporu s dopravním značením, které se město rozhodlo pro letošní rok nově umístit k areálu a do přilehlých ulic.


Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos setkávali s bezohlednými řidiči, kteří v okolí koupaliště a přilehlých ulicích parkovali se svými vozidly doslova, kde se dalo a nerespektovali tak dopravní značení. Tímto pak ohrožovali bezpečnost silničního provozu. Silnice vedoucí ke koupališti byla mnohdy vysoce frekventovaná.


Nejčastějšími přestupky bylo nerespektování dopravní značky zákaz zastavení, zákaz stání a parkování na zeleni podél oplocení areálu.


Řidiči parkují vždy nejraději, co nejblíže vstupu na koupaliště. Stejně jako v předchozích letech však mohli parkovat na louce za koupalištěm, o tom návštěvníky upozorňovali informační cedule, které byly nainstalovány na začátku ulice. Louka není daleko a parkování tam bylo povoleno, navíc je tam spousta místa. Pěšky je to pak z louky zcela dostupné.

 

Strážníky tak bylo ode dne otevření letního koupaliště doposud (t.j. 26.8.2022) umístěno více jak 150 výzev, a některým návštěvníkům se tak koupání prodražilo.