Pes utekl z pozemku, usmrtil jiného psa

12. August 2022, 10:41 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

8. srpna po 12 hodině přijala dozorčí služba na l. 156 oznámení ženy, že v dopoledních hodinách jejího psa při venčení napadl a usmrtil pes, který utekl z otevřených vrat přilehlého domu a majitelé v danou chvílí nebyli doma. Jelikož žena utrpěla drobné poranění na rukou, nechala se ošetřit a až poté celou věc oznámila. Hlídka se spojila s oznamovatelkou, která označila místo napadení a uvedla majitelé, které zná z místní znalosti. Dále sdělila, že na místě byli také sousedi a svědci celé události. Ti o incidentu informovali majitele psa, který přijel psa zabezpečit a domluvit se s poškozenou na řešení situace, poté z místa opět odjel. Hlídkou byl majitel telefonicky kontaktován, následně se dostavil na služebnu MP k podání vysvětlení. Muž strážníkům uvedl, že si je vědom veškeré zodpovědnosti za svého psa a za vzniklou situaci, která jej mrzí. Jelikož se majitelé psa dopustili přestupků tím, že nezabezpečili svého psa proti úniku z pozemku a nezajistili, aby nezranilo nebo neusmrtilo psa jiného chovatele, byla celá věc postoupena příslušným orgánům k dalšímu řešení. Majiteli tak hrozí pokuta až do výše 1 000 000 Kč.