Řídím, piju nealko pivo!

8. August 2022, 09:37 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – odměnou pro řidiče a cyklisty dodržující pravidla silničního provozu bylo nealkoholické pivo. 


Ve čtvrtek 4.8.2022 za účasti policistů Dopravního inspektorátu a preventistek proběhla v Kostelci nad Labem dopravně preventivní akce s názvem „Řídím, piju nealko pivo“ zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před, i během jízdy.


Jde o spolupráci Policie ČR s Českým svazem pivovarů a sladoven. Policisté po provedení běžné silniční kontroly rozdali nealkoholické pivo těm řidičům, kteří neporušili žádné předpisy.  Smyslem tohoto projektu je upozornit řidiče na nebezpečí požívání alkoholických nápojů před usednutím za volant a popř. využití možných alternativ, v tomto případě nealkoholického piva.


Během akce byla zkontrolována bezmála desítka řidičů vozidel. U jednoho řidiče byla zjištěna pozitivní dechová zkouška na alkohol a to 0,23 promile alkoholu v krvi. Svým jednáním se dopustil přestupku, který bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.


Několik řidičů muselo být za své prohřešky sankcionováno dle platných zákonů, nicméně více bylo takových, kteří byli za své vzorné chování odměněni právě plechovkou nealko piva. 


Jezděte bezpečně, opatrně a dle pravidel.


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník

Attachments:

ViewImage.jpg [173,82 kB]
ViewImage (7).jpg [167,52 kB]
ViewImage (6).jpg [191,64 kB]
ViewImage (5).jpg [217,50 kB]
ViewImage (4).jpg [193,77 kB]
ViewImage (3).jpg [150,88 kB]
ViewImage (2).jpg [289,00 kB]
ViewImage (1).jpg [228,88 kB]