Ukopl zrcátko u auta

10. July 2022, 11:48 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

První červencový den po druhé hodině ranní zaznamenal strážník obsluhující kamerový systém skupinu osob v ul. J. Palacha u sportovního hřiště, kteří konzumovali alkohol. Následně jeden ze skupiny poodešel k zaparkovanému vozidlu a ukopl zrcátko. Hlídkou v místě zjištěno, že se jedná o osobu mladistvou. Provedena orientační dechová zkouška na alkohol v dechu byla u mladistvého pozitivní. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, která si celou věc převzala k dalšímu řešení. O věci byla vzhledem k věku chlapce informována také pracovnice OSPOD MěÚ. Následně byl předán zákonnému zástupci. Za porušení OZV (zákaz konzumace alkoholu na vymezených místech) byly osoby řešeny na místě příkazovou pokutou. Ta může být v případě porušení OZV stanovena strážníky do výše 10000 Kč, ve správním řízení pak do výše 100000 Kč.


OO PČR - Obvodní oddělení Policie ČR

OZV - Obecně závazná vyhláška

OSPOD - odbor sociálně-právní ochrany dětí