Začátek prázdnin ve znamení zvýšených dopravních kontrol

11. July 2022, 09:06 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - S příchodem letních prázdnin policisté zvyšují dohled na silnicích. 


Hektické dny a přípravy na vysněnou dovolenou jsou často spojeny také s únavou a možným nesoustředěním se. Tento letní „zmatek“ si každým rokem vybere svou krutou daň v podobě dopravních nehod, mnohdy s velmi závažnými následky. Ze zkušeností z minulých let policisté předpokládají, že i letošní prázdninové dny, hlavně přelom června a července, budou spojeny se zvýšeným počtem dopravních nehod a jistou mírou agrese v silničním provozu.


Již od posledního červnového dne budou policisté ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu zejména na komunikacích, kde se předpokládá zvýšená hustota dopravy. Jejich pozornosti neuniknou ani místa, kde dochází častěji k dopravním nehodám. Policisté počítají také s tím, že rozmístění hlídek zvolí podle aktuální situace a podle vlastního vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě.


Během prázdninových dní budou policisté ve zvýšené míře kontrolovat dodržování povolené rychlosti a způsobu jízdy, technický stav motorových vozidel či telefonování během jízdy. V jejich hledáčku bude také kontrola, zda řidiči jsou během své jízdy připoutání bezpečnostním pásem, používají zádržné systémy při přepravě dětí a zda dodržují další obecně platná ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.


Hlavním cílem tohoto bezpečnostně preventivního opatření je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích. Vzhledem ke každodenní situaci na našich silnicích je zřejmé, že bezpečnostní akce obdobného charakteru mají svůj význam. Hlavním smyslem těchto kontrol je prevence. Ze smutných statistik dopravní nehodovosti jasně vyplývá, že je nutné nejen řidičům motorových vozidel, ale také spolujezdcům a všem ostatním účastníkům silničního provozu, neustále připomínat povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, a tím v co nejvyšší možné míře snižovat rizika vzniku dopravních nehod a jejich následků a zvyšovat bezpečnost a plynulost na našich silnicích.


Rizika prázdninového silničního provozu ve vztahu k řidičům:

 •  únava řidiče
 • nesoustředěnost, nervozita, stres
 • nevěnování se řízení
 • nezkušenost řidiče
 • neznalost trasy
 • neaktuální navigace
 • špatný technický stav vozidla
 • přetížené vozidlo
 • ovlivnění alkoholem

Před každou jízdou doporučujeme sledovat zejména dopravní zpravodajství a vybavit se na cestu dostatečným množstvím tekutin. Je nutné dělat pravidelné přestávky a předejít tak únavě a následnému mikrospánku.


Doporučení pro cyklisty a chodce:

 • používat ochranné pomůcky – helmy
 • délku běžeckých, turistických a cyklistických tras volit přiměřeně svým schopnostem
 • sledovat silniční provoz
 • věnovat pozornost technickému stavu jízdního kola
 • při snížené viditelnosti používat reflexní prvky
 • POZOR na požívání alkoholických nápojů


Alkohol nepatří ani za volant ani za řídítka!


Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává z trávicího systému do krve. Protože není v organismu ve větším množství běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku, drogu , snaží se jí tělo odbourat. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují rychlost, s jakou se alkohol z těla vyloučí. Vyloučení části alkoholu probíhá prostřednictvím dechu, potu a moči. Zbytek je zpracován v trávicím systému. Mezi hlavní faktory, které mají na mechanismus odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně jako např. rychlost s jakou alkohol přijímáme. Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Ani černá káva nebo tučná jídla zde nemají potřebný účinek. A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje.


Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol a následná „kocovina „s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota kolem 0,2 promile v krvi způsobuje prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.


Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů dochází k vážným dopravním nehodám. Všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že porušováním dopravních předpisů a stoupající agresivní jízdou není možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes veškerou snahu policistů prováděním dopravních akcí a zvýšeným dohledem na pozemních komunikacích není na našich silnicích úplně bezpečno, neboť především řidiči a všichni účastníci silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to je snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.


Letní prázdniny a doprava


por. Mgr. Markéta Johnová