Další dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře

11. July 2022, 08:52 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Teplé počasí láká na silnice motorkáře. 


Poslední víkend v červnu proběhla další dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře.


Hlavním cílem tohoto bezpečnostně preventivního opatření je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích a zintenzivnění činnosti Policie České republiky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to v souvislosti s preventivním projektem zaměřeného na viditelnost motocyklistů.

Policisté kontrolovali zejména dodržování nejvyšší povolené rychlosti, požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek, technický stav vozidel, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu nejen motocyklisty, ale i ostatními účastníky silničního provozu. Hlídky byly umístěny na úsecích, kde jezdí nejvíce motorkářů. Jednalo se o silnici I/9 vedoucí z Mělníka na Českou Lípu.

Během akce zkontrolovali téměř stovku motocyklistů. Jejich nejčastějším prohřeškem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti a předjíždění na plné čáře. V obci Chudolazy jeden z motorkářů překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci dokonce o více než 30 km/h. Policisté mu naměřili rychlost 83km/h. 

Policisté při kontrolách rozdávali motorkářům reflexní šle, a to hlavně řidičům a jejich spolujezdcům, kteří neměli reflexní oděv. Motorkáři jsou velmi ohroženou skupinou v silničním provozu. Reflexní prvky výrazně zvýší jejich viditelnost na silnicích.


Projekt byl motorkáři a ostatními účastníky silničního provozu vnímán velmi pozitivně, o čemž svědčí i přiložené fotografie. V dalších dopravně bezpečnostních akcí budou mělničtí policisté pokračovat i nadále.

por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments:

Motorkáři 4.jpg [281,47 kB]
Motorkáři 3.jpg [221,20 kB]
Motorkáři 2.jpg [187,51 kB]
Motorkáři 1.jpg [318,39 kB]