Lednice odložená mimo místo tomu určené

28. June 2022, 10:54 Novinky
This news article is already more than one year old, it may not contain current information. » Open the latest news

V neděli 26. června před půlnocí dozorčí služba MP, obsluhující MKDS, zaznamenala v ul. Šafaříkova u kontejneru vozidlo, s otevřenými pátými dveřmi. Z vozidla vystoupily dvě osoby, které z kufru vozidla vytáhly velkou lednici obalenou v igelitové fólii. Tu následně přemístily ke kontejnerům. Poté z místa odjely. Hlídkou byla provedena kontrola směru odjezdu a okolí, vozidlo však již zaznamenáno nebylo. Následně bylo strážníky na místě zjištěno, že na lednici se nachází štítek s jmenovkou a označením bufetu MěÚ Kralupy n. Vlt. Proto byl zpětně shlédnut MKDS z Palackého nám., z něhož bylo patrné, že stejné osoby i vozidlo se v blízkosti MěÚ nacházely a lednici nakládaly. Lustrací zjištěné RZ byl zjištěn provozovatel vozidla. Následující den bylo provedeno hlídkou MP šetření na MěÚ. Celá věc byla spolu se záznamem s MKDS a zjištěnými informacemi postoupena na příslušný odbor MěÚ k dalšímu řešení. Jelikož se osoby dopustily přestupku tím, že odložily lednici mimo místo tomu určené, hrozí jim pokuta až do výše 50 000 Kč.


MKDS - městský kamerový dohlížecí systém

MěÚ - Městský úřad