Trpěl bludy

27. May 2022, 14:47 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

14.května po 15 hodině byla přijata žádost OO PČR o součinnost při ověření oznámení, kdy mělo podle oznamovatele v bytě v ul. Předmostí dojít k napadení jeho matky, a to čtyřmi muži, kteří mají být ozbrojeni. Po příjezdu hlídky MP se již v místě nacházely hlídky OHS a OO PČR. Následně bylo zjištěno, že se informace nezakládají na pravdě. Oznamovatel se nacházel v místě oznámení sám, a bylo zjištěno, že má zdravotní potíže a trpí bludy. Poté zůstala celá věc v kompetenci OO PČR.


OHS - oddělení hlídkové služby Policie ČR

OO PČR - Obvodní oddělní Policie ČR