Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na motorkáře

9. June 2022, 15:07 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Policisté rozdávali motocyklistům šle. 


Mělničtí policisté dopravního inspektorátu a policistky z oddělení tisku a prevence se zapojili do bezpečnostní a preventivní akce, která proběhla v pátek 3.června 2022


Hlavním cílem tohoto bezpečnostně preventivního opatření je ovlivnit nekázeň účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích a zintenzivnění činnosti Policie České republiky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a to v souvislosti s preventivním projektem zaměřeného na viditelnost motocyklistů.


Policisté kontrolovali zejména dodržování nejvyšší povolené rychlosti, požívání alkoholických nápojů či jiných návykových látek, technický stav vozidel, způsob jízdy a dodržování pravidel silničního provozu nejen motocyklisty, ale i ostatními účastníky silničního provozu. Hlídky se také soustředily na pátrání po osobách, věcech a odcizených vozidlech. Hlídky byly umístěny na úsecích, kde jezdí nejvíce motorkářů. Jednalo se o silnici I/9 vedoucí z Mělníka na Českou Lípu.


Policisté při kontrolách rozdávali motorkářům reflexní šle, a to hlavně řidičům a jejich spolujezdcům, kteří neměli reflexní oděv. Motorkáři jsou velmi ohroženou skupinou v silničním provozu. Reflexní prvky výrazně zvýší jejich viditelnost na silnicích.


U řidičů osobních vozidel policisté kladli apel na umístění reflexní vesty. Je velmi důležité, aby řidič, který má nějakou závadu na vozidle, z něho vystupoval s již nasazenou reflexní vestou. Řidič vyměňující například potmě či za jinak snížené viditelnosti, který není dostatečně osvětlený, se velmi často stane účastníkem dopravní nehody. A při tom stačí tak málo, navléci si reflexní vestu.


Při dopravně bezpečnostním opatření policisté zkontrolovali celkem 105 vozidel. Dopravních přestupků se dopustilo 32 řidičů, z nichž 28 vyřešili policisté udělením blokové pokuty přímo na místě, 4 přestupky předali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Nejčastějším přestupkem byl špatný technický stav vozidla, v 9 případech. Ve 4 případech posádka vozu nepoužila bezpečnostní pás. Motorkáři se dopustili přestupku ve 2 případech, všichni dostali na místě blokovou pokutu. Jeden z řidičů řídil pod vlivem alkoholu, nadýchal do jednoho promile.

Projekt byl motorkáři a ostatními účastníky silničního provozu vnímán velmi pozitivně, o čemž svědčí i přiložené fotografie. V dalších dopravně bezpečnostních akcí budou mělničtí policisté pokračovat i nadále.

por. Mgr. Markéta Johnová

Attachments: