Dopravně bezpečnostní akce

26. May 2022, 13:53 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - akce zaměřená na vzájemnou ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty. 


Policisté Územního odboru Mělník se ve dnech 21. a 22. května tohoto roku zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na vzájemnou ohleduplnost řidičů motorových vozidel a cyklistů.


Policejní hlídky zkontrolovaly celkem 162 vozidel (v celkovém počtu jsou zahrnuti i zkontrolovaní cyklisté) a odhalily 34 dopravních přestupků. Alkohol požil před nebo během jízdy jeden řidič motorového vozidla.


Akce byla zaměřená především na vzájemnou ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty. U řidičů motorových vozidel se policisté zaměřili na správné předjíždění cyklistů s dodržením bočního odstupu a na povinnost řidičů dát znamení o změně směru jízdy při předjíždění cyklisty.


Motoristé mají od letošního roku povinnost předjíždět cyklisty s bočním odstupem 1,5 metru. Na silnicích, kde je povolena maximální rychlost 30 km/h, stačí k předjetí boční vzdálenost jednoho metru. Jak vlastně odhadnout 1,5 metru? Nejlépe je si představit, že předjíždíme automobil. Další pomůckou je, že pravé kolo auta je při předjíždění přibližně na středové čáře. Vzdálenost se měří od řídítek cyklisty, tedy od bodu, který nejvíce vystupuje do vozovky, u vozidel je to zrcátko. Důvodem tohoto odstupu je předcházení rizikových situacím a záchrana životů. Cyklisté mohou vybočit z přímého směru, např. při vyhýbání se nerovnostem na silnici nebo jejich jízdu ovlivní vzdušný vír, který vytváří předjíždějící vozy, zejména nákladní. V souvislosti s danou právní úpravou došlo ke změně paragrafu, který se týká přejíždění podélné čáry souvislé. Nyní je to možné i v případě předjíždění cyklisty, ne jen při objíždění překážky či při odbočování na místa ležící mimo pozemní komunikaci.


U cyklistů kontrolovali jejich správné chování při pohybu na pozemních komunikacích, zejména zda dodržují zákaz jízdy po chodníku, nekonzumují alkoholické nápoje a jiné návykové látky a zda jejich jízdní kola mají řádný technický stav.


Dopravně bezpečnostní akce se v našem kraji pravidelně opakují. Dodržujte silniční předpisy a myslete na bezpečí své i ostatních účastníků silničního provozu. Zbytečně neriskujte a nehazardujte s životy svými i těch ostatních. Buďte ohleduplní a snažte se předvídat. 


prap. Martina Hamplová
PČR Mělník