Vybíral elektroodpad

22. April 2022, 08:50 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

10. dubna v 21:14 při kontrolní činnosti v ul. tř. Legií zaznamenala hlídka muže, který z převraceného kontejneru vybíral elektroodpad. Ve stejnou chvílí bylo na l. 156 přijato oznámení, že uvedený muž tento kontejner převrátil před příjezdem hlídky. Strážníci nechali muže, aby kontejner, který byl v nepoškozeném stavu, umístil zpět na místo a navrátil do něj veškerý vytažený odpad. Dotyčný muž se vytahováním odpadu z kontejneru dopustil přestupku tím, že úmyslně způsobil škodu na cizím majetku krádeží. V případě tohoto přestupku může být na místě pokuta stanovena až do výše 2500 Kč, ve správním řízení až do výše 50000 Kč.