Používání bezpečnostních pásů a autosedaček pod policejním dohledem

13. April 2022, 14:41 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO – Policisté upozornili školáky i řidiče na bezpečné chování v dopravě. 


Mělničtí policisté se ve dvou dnech 4. a 8. dubna 2022 zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která probíhala v celé České republice v průběhu celého týdne. Dopravní akce je zaměřena především na správné poutání bezpečnostními pásy ve vozidlech, a to nejen dospělých osob, ale i dětí.


Policisté při akci zkontrolovali celkem 228 vozidel, z nichž u 56 řidičů byly zaznamenány dopravní přestupky. Většinu, 54, vyřešili přímo na místě udělením pokuty v příkazním řízení, 2 oznámili příslušnému správnímu orgánu. Nejčastějšími přestupky bylo právě nepřipoutání řidiče nebo jeho spolujezdců, a to ve 23 případech, dále špatný technický stav vozidla, v 8 případech, a v neposlední řadě nepředložení dokladu o pojištění o odpovědnosti, 4x.


Každým rokem již několik let probíhá v měsíci dubnu projekt prevence kriminality „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. V letošním roce byly tyto dvě preventivní aktivity spojeny.

Při dopravně bezpečnostní akci preventistky a policisté oslovili školáky a pohovořili s nimi o bezpečnosti v silničním provozu, jak se mají chovat při jízdě ve vozidle, ale i na pozemních komunikacích, jako cyklisté a chodci.

Preventivní akce byla kladně hodnocena nejen ze strany rodičů a dětí, ale i ze strany pedagogických pracovníků.

Projekty se zaměřením na dopravu budou pokračovat i v následujících týdnech.


por. Mgr. Markéta Johnová