Velikonoční svátky zvýší provoz na komunikacích

13. April 2022, 14:34 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO -Policisté budou i letos dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. 


Mělničtí policisté dopravní služby i policisté vnější služby po všechny dubnové sváteční dny budou v rámci dopravně bezpečnostních opatření dohlížet na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Svou pozornost a kontroly zaměříme především na alkohol u řidičů, používání bezpečnostních prvků, technický stav vozidel, dodržování povolené rychlost. Volné dny mohou způsobit zvýšený provoz na komunikacích a tím také zvýšené riziko dopravních nehod.


Sváteční dny jsou spojeny s pořádáním mnoha kulturních a sportovních akcí. V tomto období i díky příznivému počasí vyrazí lidé na své chaty a chalupy. Určitě mezi nimi nebudou chybět také svátečních řidiči, kteří za volant svých vozů nesedají každodenně. Tisíce řidičů vyrazí za svými rodinami.


Velikonoční období je spojeno s konzumací alkoholu. Mezi konzumenty patří bohužel mnohdy i řidiči a ostatní účastníci silničního provozu. Cyklisté a chodci, kteří se po komunikaci nebo v její těsné blízkosti pohybují po předchozí konzumaci alkoholu, nejsou výjimkou.

A právě tato skupina účastníků silničního provozu by měla pamatovat na svou bezpečnost. Nedostatečně osvětlený chodec či cyklista se velmi rychle může stát obětí dopravní nehody. Jako nejslabší účastníci silničního provozu jsou velmi často zraněni a usmrceni. Alkohol u chodců a cyklistů je stejně nebezpečný jako u řidičů motorových vozidel.


Mělničtí policisté proto upozorňují řidiče motorových vozidel, motorkáře, cyklisty i chodce:

 •  ve zvýšené míře dbejte své bezpečnosti
 •  před jízdou nepožívejte alkohol ani jiné omamné látky
 •  chodci a cyklisté, buďte vždy dobře osvětleni a vybaveni reflexními prvky na svém oblečení
 •  řidiči vyjíždějte na své cesty s dostatečným předstihem a se zdržením vždy počítejte
 •  buďte k sobě maximálně ohleduplní a tolerantní
 •  myslete i na případné chyby ostatních - předvídejte

Prožití klidných velikonočních svátků předchází několik dní shonu spojeného zejména s nakupováním. Shonu využívají kapsáři a různí zloději. Buďte proto obezřetní a chraňte si své věci! Stačí chvilka nepozornosti a peněženka s platební kartou a osobními doklady mizí v rukou zlodějů. Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, sportovní akce, diskotéky, hromadné dopravní prostředky, rušné ulice. Krádež bývá blesková a okradený to mnohdy zjistí až po delší době.


Jak se bránit okradení?

 •  Kabelky či tašky nenechávejte v nákupních vozících, mějte je stále při sobě
 •  Kabelku noste u těla a vždy zapnutou.
 •  Nenoste své osobní doklady v peněžence.
 •  PIN platební karty noste vždy odděleně od platební karty.
 •  V případě odcizení platební karty tuto ihned zablokujte a krádež oznamte

Řádné zabezpečení vozidel

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky či volně položené peníze. Vedle cenných věcí nenechávejte ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná" věc může pachatele nalákat.

Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí. Nikde, zejména před obchodem, restaurací či třeba budovou zaměstnání, nedávejte okatě do kufru cenné věci. Pachatelé si často své oběti právě na takových místech vytipují a při vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezměte věci vždy s sebou.


Před odchodem od vozidla

Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech oken, včetně střešního, motorového a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte všechna zabezpečovací zařízení, kterými Vaše vozidlo chráníte! Vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od něj třeba jen, abyste vyložili nákup.


Doporučujeme:

 • ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím na očích)
 •  nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když od vozu odcházíte na malou chvíli)
 •  při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost
 •  sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odemčeného vozidla
 •  nepokládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla
 •  věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání zakoupeného zboží
 •  nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj neuspěje)
 •  zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež
 •  využívejte hlídaná parkoviště
 •  neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím
 •  zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla
 •  při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního okénka
 •  zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli)
 •  doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky
 •  nenechávejte svá auta na opuštěných místech

por. Mgr. Markéta Johnová