Požár travního porostu

12. April 2022, 17:16 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

V čase 16:20 hod. přijala dozorčí služba MP sms typu FIREPORT s oznámením, že v lokalitě Zeměchy, v blízkosti Pod Špičákem hoří pole. Po příjezdu na místo hlídka MP neprodleně předala informaci HZS o rozsáhlém požáru travního porostu a několika stromů, s upřesněním místa. HZS po příjezdu na místo ihned zahájili hašení a dostali požár pod kontrolu. Strážníci během hašení hlídají prostor proti vstupu nepovolaným osobám. Důvod vzniku požáru zatím není znám.


Více info na: https://m.facebook.com/BezpecneKralupy/


Foto z místa v příloze.

Attachments: