Mýtus spojený s jízdou na kole

4. April 2022, 09:30 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Řada lidí se domnívá, že na přechodu má cyklista stejnou přednost jako chodec. 


Jenže, ono tomu tak není. Cyklista, který jede na kole není chodec. 


Chcete-li využít přednosti na přechodu pro chodce, musíte kolo vést, pak se stanete chodcem a začnou pro vás platit pravidla týkající se chodců. U těch samozřejmě nezapomeňte, že tahle přednost neplatí u tramvají. A také na to, že tohle se týká jenom přechodu pro chodce, tedy oné známé zebry. Pro onu „odlehčenou“ variantu místo pro přecházení to neplatí. Tam chodec přednost v této podobě nemá a s obvyklým skákáním do silnice by si to měl velmi rozmyslet. Na přechodu pro chodce však neplatí absolutní přednost. I tady se musíte rozhlédnout a dát řidiči šanci, aby zvládl před přechodem bezpečně zastavit.


DŮLEŽITÉ: Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel,  nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Tahle součást pravidel má vztah k zmínce o skákání, platí to samozřejmě i pro cyklistu, co vede kolo. Ona přednost nejenom že není absolutní, ale myslete na to, že auta mají brzdnou dráhu, že řidiči mohou být nepozorní. Trochu v tomto může pomoci ono tzv. „navázání očního kontaktu“ s řidičem.


Mohu jezdit na kole po chodníku?

Jak už napovídá samotné slovo chodník, je určen k tomu, aby se po něm chodilo. Jezdit na kole na něm tedy nemůžete, jediné co můžete, je kolo vést.

Jedinou výjimkou jsou chodníky, co zároveň slouží jako cyklostezka a jsou označené značkou (zpravidla Stezka pro chodce s povoleným vjezdem kol, případně klasickou Stezkou pro chodce s dodatkovou tabulku „Cyklistům vjezd povolen“)

V takových případech ale stále znamená, že od obou stran, tedy chodců i cyklistů, se očekává ohleduplnost. Jako cyklista byste především měli přizpůsobit rychlost (do 20 km/h, nejste na pozemní komunikaci) a čas od času použít zvonek.  Ne proto, abyste si vynucovali cestu, ale abyste varovali, že se blížíte.

Přednost na chodníku v každém případě mají chodci a cyklista je nesmí ohrozit. Mimochodem, ani děti do deseti let nemohou jezdit po chodníku.


por. Mgr. Markéta Johnová