Základní pravidla silničního provozu v ukrajinštině

4. April 2022, 09:25 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Leták základních informací. 

Po zveřejnění informačního spotu, který upozorňoval občany Ukrajiny na našem území na možná úskalí při vyřizování pobytových náležitostí či hledání pracovního uplatnění, připravujeme pro ukrajinské uprchlíky další informace pro snadnější orientaci v českém právním prostředí. 

Pro přiblížení základních pravidel provozu na pozemních komunikacích jsme využili leták, který jsme již v roce 2020 ve spolupráci s Platformou Vize 0 v několika jazykových mutacích distribuovali v rámci projektu Roadpol Safety Days zejména řidičům v příhraničních oblastech.