Nohu z plynu!

28. March 2022, 09:13 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

MĚLNICKO - Občané vybrali místa, na kterých budou policisté  měřit rychlost. 


Ve čtvrtek 24. března 2022 se středočeští policisté zapojují do celoevropské dopravně bezpečnostní akce s názvem SPEED MARATHON 2022 v rámci dopravně bezpečnostní akce s organizací ROADPOL.


Pro zvýšení bezpečnosti na silnicích a zároveň také za účelem snížení nehodovosti provádí Policie České republiky vlastní dopravně bezpečnostní analýzy ke zjištění rizikových míst. Do této akce je zapojena částečně i veřejnost, která měla možnost  Policii České republiky navrhnout místa, jež považuje za riziková.


V průběhu čtvrtka budou policejní hlídky rozmístěny na vybraných místech, kde se policisté za pomoci radarů a další techniky zaměří především na kontrolu rychlosti projíždějících vozidel nejen v obci, ale i mimo ni.  


Cílem dopravně bezpečnostních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích. I z tohoto důvodů o akci předem informujeme. Cílem není odhalit co nejvíce přestupků, ale upozornit na rizika, která sebou nedodržování rychlosti přináší a má za následek každoročně tisíce  dopravních nehod a desítky zmařených lidských životů.


Další podrobnosti včetně seznamu míst , kde měření rychlosti proběhne nejen v okrese Mělník naleznete na: https://www.policie.cz/clanek/nohu-z-plynu-917400.aspx


por. Mgr. Markéta Johnová