Nález finanční hotovosti

25. March 2022, 14:22 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

21. února krátce před 18 hodinou se na služebnu MP dostavil muž a odevzdal nález finanční hotovosti přesahující 10000 Kč. Nálezce dozorčí službě upřesnil místo a čas nálezu. Dozorčí služba sepsala s nálezcem protokol o nálezu, který byl spolu s penězi předán odboru správy majetku MěÚ, kde je uložen k vyzvednutí majitelem. Informace byla zveřejněna také na úřední desce MěÚ.


MěÚ - Městský úřad