Co musí udělat cizinci, či jejich ubytovatelé, při příjezdu do České republiky

2. March 2022, 15:12 Novinky
This news article is already more than two years old, it may not contain current information. » Open the latest news

KRAJ - Důležité informace pro cizince.


Povinnosti cizince po příjezdu na území České republiky


Dle ustanovení § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců  je  cizinec z třetí země povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii místo pobytu na území (§ 97). Tato povinnost se nevztahuje na cizince, který tuto povinnost splnil u ubytovatele (§ 102).


Dle ustanovení § 97 zák. č. 326/1999 Sb., cizinec provede registraci vyplněním přihlašovacího tiskopisu. Zde vyplní jméno, příjmení přihlašovaného cizince, datum jeho narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu na území.

Při registraci cizinec na cizinecké policii předkládá cestovní doklad, zdravotní pojištění, doklad na zajištění ubytování (vydává majitel nemovitosti, ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí). Toto je postačující v současné době pro občany Ukrajiny, kteří do schengenského prostoru přicestovali po 24. 2. 2022.


Pro cizince, kteří přicestovali před 24. 2. 2022 platí ještě povinnost očkování, nebo testu na onemocnění Covid 19 a vyplnění příjezdového formuláře.

Registraci cizince může splnit i ubytovatel dle ust. § 102. Učiní tak do 3 pracovních dnů po jeho ubytování, oznámení učiní útvaru policie.

Ubytovatel plní povinnost dle ust § 102 zák. č. 326/1999 Sb., formou vyplnění přihlašovacího tiskopisu a prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře  - UBYPORT.  Toto je dostačující a cizinec se nemusí osobně dostavit na policii k registraci.


Cizinci z Ukrajiny jsou na základě bezvízového styku registrováni na 90 dnů od překročení schengenské hranice. Na OCP OPA dostanou informační leták a internetovou adresu s potřebnými informacemi: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx   

                                                                                                           

Seznam pracovišť Odboru cizinecké policie („OCP“), oddělení pobytových („OPA“) a Odboru azylové a migrační politiky („OAMP“)

1. OCP OPA Praha 5
Zborovská 1505/13
150 93 PRAHA 5 - SMÍCHOV

Tel: 974 882 688
Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
(nemá společné pracoviště s OAMP)
MV ČR OAMP
Žukovského 888

160 00 Praha 6 – Dědina


2. OCP OPA KLADNO
U Šestého 1017
272 03 KLADNO

Tel.: 974 873 733
Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
(nemá společné pracoviště s OAMP)
MV ČR OAMP
Severní 2952

272 04 KLADNO


3. OCP OPA PŘÍBRAM
Žežická 498
261 01  PŘÍBRAM

Tel: 974 879 219
Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00

*má společné pracoviště s OAMP


4. OCP OPA MLADÁ BOLESLAV
Štefánikova 1304
293 01 MLADÁ BOLESLAV

Tel: 974 877 300
Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00

*má společné pracoviště s OAMP


5. OCP OPA KUTNÁ HORA
Na Náměti 419
284 01 KUTNÁ HORA

Tel: 974 875 427
Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
(nemá společné pracoviště s OAMP)
MV ČR OAMP
Hornická 642

284 01 KUTNÁ HORA


6. OCP OPA BENEŠOV
K Pazderně 906
256 01  BENEŠOV

Tel: 974 871 670
Úřední dny: PO, ST, 8:00 – 17:00
(nemá společné pracoviště s OAMP)
MV ČR OAMP

Jiráskova 801

256 01 BENEŠOV